خرید روسری 90 مصوبه در جلسه هيات دولت؛ شهرکرد

دهمين سفر استاني هيات دولت در دور دوم ، 90 مصوبه داشت.

رئيس جمهور امشب پس از پـايـان جلسه استـاني هيات دولت در شهرکـرد در نشست خبري با خبرنگاران گفت: هيات دولت اختصاص 600 ميليارد تـومـان تسهيلات بانکي براي ساخت 15طرح بزرگ صنعتي در استان چهارمحال و بختياري تصويب کرد..

محمود احمدي نـژاد افزود : 90 طرح اشتغال زا در نوبت دريافت تسهيلات در استـان است و به بانک مرکزي دستور دادم سهم استان را ازمحل اعتبارات بنگاههاي کوچک زودبازده زودتر پرداخت کند.

وي گفت: به منظور تشويق سرمايه گذاران ، همه طرح هاي صنعتي ،کشاورزي وگردشگري که خارج ازمحدوده 30 کيلومتري مرکزاستان ساخته شوند از پرداخت ماليات معاف خواهند شد.

رئيس جمهور به اختصاص 310 ميليارد ريال به بخش کشاورزي ، 150 ميليارد ريـال به بخش راهسازي و شهرسازي ، 10 ميليارد ريـال به بخش توسعه شبکه تـوزيع بـرق و پـرداخت 275 ميليارد ريال در بخش آموزش عالي را از ديگر مصوبات جلسه استاني هيـات دولت در شهرکرد برشمرد .

احمدي نژاد گفت : ايجاد 9 منطقه ملي گردشگري در استان ، ساخت ورزشگاه پنج هزار نفري شهرکرد و تکميل بيمارستان آيت الله کاشاني اين شهر نيز به تصويب هيات دولت رسيد.
وي افزود: همچنين دشت هاي کشاورزي بن، شهرکرد، سفيددشت، فرادنبه و بروجن با اجراي شبکه آبياري نوين در بخش کشاورزي سيراب خواهد شد.

رئيس جمهور از تـامين اعتبار جهيزيه بـراي دو هزار زوج جوان ، کمک به زندانياني که مشکل مال دارند و اجراي 13 طرح فرهنگي و29 طرح ورزشي در استان چهارمحال و بختياري خبر داد.

احمدي نژاد گفت : مطالعه سـاخت راه آهن در چهارمحال و بختياري و اتصال اين استان به شبکه سراسري راه آهن از مسيراستانهاي اصفهان وخوزستان نيز به تصويب هيات دولت رسيد.