خرید روسری تصمیم تازه درباره سهمیه بنزین خودروها

ستاد مدیریت حمل ونقل و مصرف سوخت ابهام های سهمیه بندی بنزین در دوره چهارم را برطرف کرد.

قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر درباره قطع سهمیه بنزین خودروهای تولید داخل دارای حجم موتور بیش از2000 سی سی گفت: براساس تصمیم ستاد،‌ این موضوع فقط خودروهای سواری شخصی را که از سال 1382 به بعد شماره گذاری شده اند شامل می شود.

سیدرضا فاطمی افزود: درخصوص خودروهای وارداتی دارای حجم موتور بیش از 2000 سی سی هم فقط به آنهایی که بعد از سال 1382 وارد کشور شده اند و غالبا گران قیمت هستند ، سهمیه بنزین تعلق نخواهد گرفت.

وی اضافه کرد : خودروهای وارداتی دارای حجم موتور بیش از 1300 سی سی که پیش از سال 1382 وارد کشور شده اند،‌ همچون گذشته سهمیه بنزین دارند.

قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور گفت: درباره این دو مورد ، فقط خودروهای سواری شخصی مدنظر است و خودروی وانت مشمول این مصوبه نیست.

وی افزود: درباره مسافربرهای شخصی دوگانه سوز هم که پیش از این اعلام شده بود در سه ماه تابستان، ماهانه 400 لیتر سهمیه بنزین خواهند داشت ، در نشست دیروز مقرر شد که این سهمیه به 200 لیتر در ماه کاهش یابد ، اما این خودروها در ازای این کاهش، مانند تاکسی های دوگانه سوز مجاز خواهند بود از همه جایگاه های سی ان جی استفاده کنند.

فاطمی گفت: در مجموع در دوره چهارم سهمیه بندی، سهمیه خودروهای عمومی دوگانه سوز، 150 تا 300 لیتر در ماه کاهش یافته و سهمیه بنزین خودروهای عمومی بنزین سوز هم 50 لیتر در ماه کم شده است.