خرید روسری خاطره جالب جلال طالباني براي سفير آمريكا در عراق

در حالي كه جمعه گذشته «نوري المالكي»، نخست‌وزير عراق، از به بن‌بست رسيدن مذاكرات دولت‌هاي عراق و آمريكا درباره توافقنامه امنيتي خبر داد، خبرنگار «» از بغداد، از نارضايتي بيشتر مقامات برجسته عراق نسبت به اين پيمان خبر مي‌دهد.بنا بر اين گزارش، چندي پيش حتي «جلال طالباني»، رئيس‌جمهور عراق كه در افكار عمومي داراي روابط بهتري با مقامات آمريكايي شناخته مي‌شود، در جلسه شوراي امنيت ملي عراق اظهار كرده كه اگر توافقنامه امنيتي با آمريكا با وضع كنوني بسته شود، همه ما رهبران عراقي بايد سوار يك هواپيما از عراق برويم و عراق را براي آمريكايي‌ها واگذاريم.
وي همچنين در يكي از نشست‌هاي خود با «رايان كروكر»، سفير آمريكا در عراق با تشريح خاطره‌اي براي او، مخالفت خود را اين پيمان اظهار كرده است.طالباني كه سوابق برجسته‌اي در مبارزه با رژيم ديكتاتوري صدام دارد، اظهار كرده، در زمان اشغال و استعمار عراق توسط انگليسي‌ها، آنها شخصي به نام «محمدخان» را آوردند و از او خواستند پادشاه عراق شود و اختيارات پادشاه را براي او برشمردند. استعمارگران تنها از او خواستند يك مشاور انگليسي هم در كنار پادشاه حضور يابد و با درخواست شاه، اختيارات مشاور انگليسي را هم تشريح كردند. در اين ميان، شاه عراقي پس از مقايسه اختيارات شاه و مشاور، خطاب به انگليسي‌ها اظهار مي‌كند كه در صورت امكان، او مشاور شود و يك انگليسي به عنوان شاه عراق تعيين شود.طالباني با اين وصف، عملا به سفير آمريكا در عراق فهمانده كه پيمان امنيتي، حكايت همان مشاور انگليسي‌هاست و اختيارات عراقي‌ها را در كشورشان به شدت محدود مي‌كند.