خرید روسری خوش‌تيپ

سولانا بسته پيشنهادي را به ايران آورد.

ـ اين بسته دوم، ولي فك نكن چارمي رو هم ميارما  

امروز روز پرحاشيه‌اي براي مجلس بود.
 
 
ـ آقا ولي بنده خدا اين خانم آليا هم خيلي جدي گرفته
ـ آره بابا، نمي‌دونم چرا …. 
 

طرح جديد ارتقاي امنيت اجتماعي آغاز شد.

فيلتر کردن صورت مأموران به جاي بدحجاب‌ها

وزير ارتباطات به اندونزي سفر کرد.

ـ ماشاءالله چقدر بهت مياد، ما خومون اينقده با اين لباس خوش‌تيپ نمي‌شيم.

زيباترين بز عربستان انتخاب شد.

والاّ ما که تو اين تصوير هر چي ديديم،‌ جز بز!

و اين تصويري زيبا از دنياي حيوانات

ـ اِ… چرا رنگ پسرم با من فرق مي‌کنه؟!