خرید روسری رئيس جمهور كومور وارد تهران شد

«احمد عبدالله سامبي» رئيس جمهور كومور شب گذشته در رأس هيئتي بلند پايه براي انجام سفري دو روزه وارد تهران شد.

به گزارش فارس،«احمد عبدالله سامبي» رئيس جمهور كومور شب گذشته در رأس هيئتي بلندپايه و براي انجام سفري دو روزه وارد تهران شد و در فرودگاه بين المللي مهر آباد مورد استقبال عباسي وزير تعاون قرار گرفت.
رئيس جمهور كومور قرار است تا ساعاتي ديگر در نهاد رياست جمهوري مورد استقبال محمود احمدي نژاد رئيس جمهور اسلامي ايران قرار گيرد.

«احمد عبدالله سامبي» در سفر دو روزه خود به ايران ضمن ديدار و گفتگو با مقامات عاليرتبه كشورمان از چندين مركز فرهنگي، علمي و صنعتي كشورمان بازديد خواهد كرد.
رئيس جمهور كومور پيش از وارد شدن به تهران در سفري به مشهد مقدس بارگاه علي بن‌موسي‌الرضا را زيارت كرد.