خرید روسری کاریکاتورهای صدام کتاب شد

کتاب ” کاریکاتور دیکتاتور” با مجموعه ای از کاریکاتورهای صدام معدوم منتشر شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، در این کتاب زندگی دیکتاتور جنایتکار عراق ، صدام معدوم به روایت کاریکاتور جمع آوری شده است.

در این مجموعه 32 کاریکاتور از صدام همراه شرح های طنز گونه از شعرا آمده است.

کاریکاتورهای تجاوز صدام به کمک امریکا و سایر قدرت ها و سرکوب آن از سوی ملت ایران از جمله سرکوب دشمن در خرمشهر از بخش های دیدنی این مجموعه است و فرجام نکبت بار صدام به ویژه پنهان شدن در سوراخی در داخل زمین و پای چوبه دار نیز در بخش های پایانی این کتاب قرار دارد.

معاونت هنری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس این کتاب را که اثر مهدی عزالدین منتشر کرده است.