خرید روسری گزارشی از فحشا در افغانستان

«آسوشيتدپرس» در گزارشي گسترش فساد و فحشا در افغانستان را مورد بررسي قرار داده است.گزارش آسوشيتدپرس با اين عبارات آغاز مي‌شود: «رشته‌اي از چراغ‌ها نام يك بار را در پشت يك زيرزمين با حروف بزرگ به نمايش مي‌گذارد. بهشت(البته با حروف انگليسي)»در اين گزارش، سپس از تعداد زياد فاحشه‌هاي چيني ياد شده است كه در اين مكان در رفت‌وآمد و ارتباط با مردان چاق غربي به زبان شكسته بسته انگليسي هستند.سپس نويسنده در پشت اين ظاهر، لايه آلوده‌تر فساد و فحشاي آشكار را به عنوان يك شغل بازشكافي مي‌كند.نويسنده سپس تاييد مي‌كند كه اين روند پس از حضور تعداد زيادي از غربي‌ها در افغانستان بعد از حمله سال 2001 آمريكا به افغانستان شدت گرفته و فاحشه‌هاي چيني گاهي اوقات براي ورود به افغانستان صف‌هاي طويل تشكيل مي‌دادند.بر اساس اين گزارش، 96 زن چيني كه در سال 2006 از كشور اخراج شدند به سازمان جهاني مهاجرين گفته‌اند: آنها به تصور كار كردن با حقوق ماهي 300 دلار در يك رستوران به چين آمدند ولي بعد از ورود دريافتند نه تنها خبري از حقوق نيست بلكه مجبور شدند به تن فروشي بپردازند.يك مسئول سازمان جهاني مهاجران گفته است: خيلي از اينها گمان داشتند براي كار به دوبي و امارات مي‌روند ولي ناگهان خود را در كابل ديده‌اند.يك مقام پليس افغانستان اين مسئله را تكذيب كرده است و گفته آنها به اراده خودشان اينجا مي‌آيند و ما آنها را حين كار دستگير مي‌كنيم.اخيرا مقامات افغاني مبارزه‌اي را با فساد اخلاقي آغاز كرده و تعدادي از فاحشه‌هاي دستگير شده را در مقابل دوربين‌هاي تلويزيون از كشور اخراج كرده‌اند.اقدامي كه به نظر مي‌رسد تا نيروهاي اشغالگر حضور دارند پاسخ مثبت نخواهد داد.