خرید روسری احمد عزيزي از كما درآمد

احمد عزيزي پس از150 روز كما از روز گذشته در وضعيت جسماني بهتري قرار گرفت و از حالت كما خارج شد.

به گزارش خبرگزاري فارس از كرمانشاه، اين شاعر نامدار معاصر كه نيمه اسفند ماه سال گذشته بر اثر عارضه قلبي و مغزي به حالت كما رفته بود از روز گذشته قادر به تشخيص اطرافيان و نزديكان خود شده است.
براساس اين گزارش، يكي از پرسنل درماني احمد عزيزي به خبرنگار فارس گفت: از روز گذشته دستگاه‌هاي ويژه بيماران خاص از وي جداشده و عزيزي در حالت هشياري نسبي قرار گرفته است.

وي افزود: هنوز براي اعلام خبر بهبودي كامل احمد عزيزي زود است، ولي به حمدالله وضعيت وي تغيير جدي كرده و مغز وي قادر به فرمان دادن شده است.

يكي از بستگان وي نيز به خبرنگار فارس گفت: بيشترين كاري كه براي درمان احمد انجام شده دعاي خير همه مردم و جديت مسئولان بوده و تقدير اين است كه خدا احمد را دوباره به ايرانيان برگرداند.
وي افزود: تلاش مي‌كنيم احمد را براي ادامه معالجه به تهران منتقل كنيم و پزشكان معتقدند امكان اين كار اكنون فراهم است هرچند كه در كرمانشاه بهترين امكانات و شرايط بيمارستاني براي وي تدارك ديده شد.