خرید روسری اقدام شرکت برق قم براي صرفه‌جويي

شرکت توزيع نيروي برق قم به منظور صرفه‌جويي در مصرف برق و تأمين برق براي نيازهاي ضروري، اقدام به قطع کردن برق چراغ‌هاي برخي از خيابان‌هاي اين شهر به صورت يک در ميان کرده است.بنا بر اين گزارش، اين اقدام که به گونه‌اي جالب توجه صورت گرفته، به صورتي است که در نگاه اول هيچ تغييري در روشنايي معابر ديده نمي‌شود، ولي با اندکي دقت اين اقدام شرکت توزيع نيروي برق قم کاملا مشهود است.در خيابان‌هايي که دو طرف خيابان داراي تير چراغ روشنايي است، در هر سمت به صورت يکي در ميان يکي از چراغ‌ها خاموش و در بلوارها هم که چراغ‌هاي روشنايي در وسط خيابان قرار دارند و داراي دو چراغ بر روي يک تير هستند، اين کار به صورت ضربدري انجام شده است.گفتني است، اين اقدام بيشتر در منطقه 2 شهرداري قم انجام گرفته و در خيابان‌هاي توحيد، 20 متري زاد، خيابان آيت‌الله کاشاني، خيابان امامزاده ابراهيم، خيابان شهيد مطهري و بلوار شهداي قلعه کامکار با اندکي دقت کاملا مشهود است.