خرید روسری رد تعرفه های مصوب دولت از سوی نظام پزشکی

معاون نظارت و برنامه ‌ریزی سازمان نظام پزشکی، از عدم پذیرش تعرفه های پزشکی مصوب هیئت دولت خبر داد.

دکتر احمدرضا جمشیدی با اشاره به اینکه تعرفه های بخش خصوصی از سوی هیئت دولت به سازمان نظام پزشکی ابلاغ شده است، افزود: سازمان هنوز در قبال اعلام تعرفه ها موضع رسمی نگرفته است.

وی در پاسخ به این سئوال که عدم موضع رسمی به معنای پذیرش تعرفه های مصوب هیئت دولت است، اظهارداشت: عدم موضع رسمی سازمان به معنای قبول نکردن تعرفه ها است.

معاون نظارت و برنامه ‌ریزی سازمان نظام پزشکی ادامه داد: اعلام تعرفه های نظام پزشکی از سوی هیئت دولت دارای بار حقوقی بوده و باید معلوم شود که آیا دولت می تواند چنین تصمیمی بگیرد یا خیر.

جمشیدی از شکایت انجمن های پزشکی خبر داد و گفت: این انجمن ها شکایتی را به دیوان عدالت اداری برده اند و خواهان بررسی موضوع هستند.