خرید روسری سفير ايران در ايتاليا به تهران بازمي‌گردد

خبرنگار «» گزارش داد، پايان خرداد به عنوان پايان دوره مأموريت ابوالفضل ظهره‌وند، سفير ايران در ايتاليا تعيين شده و وي به زودي به تهران بازمي‌گردد.بنا بر اين گزارش، ظهره‌وند که از همکاران سابق ثمره هاشمي در بازرسي و ارزشيابي وزارت خارجه و مورد حمايت او بوده، تابستان 85 به عنوان سفير ايران در ايتاليا منصوب شده بود، به‌گونه‌اي که سايت نزديک به دولت، انتصاب او را با نظر شخص رئيس‌جمهور عنوان کرد.پس از بروز برخي شکايت‌ها در پاييز سال گذشته، وزارت امور خارجه هيأتي را براي بررسي اين شکايات به رم مي‌فرستد و پس از گزارش هيأت مذکور، وزارت امور خارجه او را عزل و سرپرست جديدي را به جاي او تعيين مي‌کند.با اين حال، گويا وي با اتکا به روابط نزديک با ثمره هاشمي براي متکي پيغام مي‌فرستد که وي سفير دولت نهم است، نه سفير وزارت خارجه و به اين ترتيب، وي تا كنون به رغم حكم برکناري وزارت خارجه، در محل مأموريت خود ماندگار ‌شده بود!اين موضوع در اواخر دي ماه گذشته دستاويز برخي رسانه‌هاي اصلاح‌طلب شد تا عنوان کنند موضوع برکناري احتمالي منوچهر متکي نيز ناشي از همين اختلافات بوده است.اما آخرين اخبار حاکي از آن است که پس از سفر اخير رئيس‌جمهور کشورمان به رم براي شرکت در اجلاس بين‌المللي سازمان فائو، مقامات ارشد دولت نيز با تغيير ظهره‌وند موافقت کرده‌اند و پايان خرداد ماه جاري براي بازگشت وي به تهران تعيين شده است.
 
ظهره‌وند در گفت‌وگو با «» با تاييد خبر بازگشت قريب‌الوقوع خود به تهران، علت آن را درخواست خود  از رئيس‌جمهور عنوان كرد و در عين حال، از برخي انتقادات به وي در وزارت خارجه خبر داد.
 
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا مسائل سفر اخير رئيس‌جمهور به رم در تغيير وي موثر بوده يا نه؟ گفت: من سفير رئيس‌جمهور بودم و در اين سفر درخواست بازگشت به تهران را به شخص دكتر احمدي‌نژاد تقديم كردم. البته اگر مشكلي در اين سفر پيش آمده، بايد معاونت منطقه‌اي و بين‌الملل وزارتخانه پاسخگو باشند.