خرید روسری انجام جديدترين روش پيوند لوزالمعده در ايران

رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت : جديدترين روش پيوند لوزالمعده از جسد مرگ مغزي پس از آنكه فقط دو بار در لوئيزياناي امريكا انجام شده است براي سومين بار در جهان در ايران انجام شد.

به گزارش واحد مركزي خبر، دكتر عليرضا زالي گفت : اين عمل جراحي به وسيله گروهي از جراحان صاحب نام ايراني مقيم امريكا در بيمارستان لبافي نژاد به انجام رسيد و به اين ترتيب ايران دومين كشوري است كه اين عمل جراحي ويژه در آن انجام مي شود و قصد داريم تا پايان سال 12 مورد ديگر از اين جراحي را انجام دهيم .

وي افزود : پيوند لوزالمعده كه از غدد داخلي و ترشح كننده انسولين بدن است براي آن دسته از مبتلايان به ديابت كه بيماري آنان با تخريب كامل لوزالمعده يا پانكراس همراه است يا به علت مزمن شدن ديابت دچار آسيبهاي جدي در ديگر اعضاي بدن شده اند مناسب است و گاه تنها راه درمان بيماري آنان محسوب مي شود.

وي از آغاز تلاش محققان جراحان و كادر پزشكي مرتبط با پيوند در كشور براي اجراي پيوند همزمان لوزالمعده وكليه و پيوند همزمان قلب و ريه خبر داد و افزود : اين اعمال از پيچيده ترين جراحي هاي پيوند شمرده مي شوند كه خوشبختانه همانگونه كه پزشكان ما در پيوند اعضا پيشتاز منطقه هستند در اين موارد نيز به موفقيتهاي زيادي دست خواهيم يافت .