خرید روسری داود احمدي‌نژاد هم از پالیزدار برائت جست

رئيس بازرسي ويژه رئيس جمهور درباره اظهارات اخير عباس پاليزدار درباره برخي مسئولان كشور، گفت: وي با سخنان دروغ، جامعه را متشنج كرده است.

به گزارش فارس، داود احمدي‌نژاد دقايقي قبل در حاشيه جلسه شوراي اداري استان مازندران در جمع خبرنگاران، گفت: در مقابل كسي كه بخواهد حرفي بزند و جامعه را متشنج كند، سكوت معنا ندارد.
وي با اشاره به اينكه در جامعه‌اي كه آزادي حاكم است هر كسي مي‌تواند حرفش را بزند، اظهار داشت: برخي از اظهارات عباس پاليزدار غلط و دروغ بوده است.
احمدي‌نژاد با تاكيد بر اينكه وي در سخنانش درباره من هم سخن گفته است، تصريح كرد: وي درباره اينجانب اظهار كرده كه پرونده مشكل‌داري عليه بنده به رئيس جمهور گزارش شد اما رئيس جمهور به واسطه برادر بودنش با من، اينجانب را دوباره در اين سمت منصوب كرد در حالي كه چنين چيزي واقعيت ندارد.
وي در بخش ديگري از سخنانش به اراده مديران دولت نهم براي ارتباط نزديك با مردم اشاره كرد و افزود: مردم در اين دولت مي‌توانند به راحتي با مديران در ارتباط باشند.
احمدي‌نژاد تاكيد كرد: اگر در حل مشكلات مردم بي‌توجهي از سوي مديران مشاهده شود ما وظيفه داريم تا تذكر لازم را بدهيم.
رئيس بازرسي ويژه رئيس جمهور با اعلام اينكه بيشترين شكايت‌هاي مردمي جنبه مطالبات شخصي دارد، بيان كرد: ارتباط نزديك با مردم از رويكرد‌هاي مهم دولت نهم است كه اين موفقيت حاصل شده است.
وي در پاسخ به سئوالي درباره عزل و نصب‌هاي مديران و وزرا توسط دولت نهم، گفت: هر از چندي دولت اين كار را انجام مي‌دهد ولي عقب ماندگي‌هاي كشور زياد است و بايد براي جبران اين عقب ماندگي ها تلاش ويژه كرد.

احمدي‌نژاد افزود: شتاب دولت نهم براي كار زياد است، كساني كه جا به جا و يا بركنار شدند مشكلي نداشتند ولي مشكل اينجاست كه اين افراد با شتاب دولت نمي‌توانند هماهنگ شوند.