خرید روسری واگذاري باشگاه ملوان به بخش خصوصي

رييس هيات مديره باشگاه ملوان بندرانزلي گفت: به زودي تغييرات عمده‌اي در هيات مديره و سهام‌داران اين باشگاه انجام خواهد شد.

احمد دنيامالي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد:‌ طبق توافقات انجام شده با رييس مجمع باشگاه – امير دريادار صيادي – فرمانده‌ي نيروي دريايي ارتش، رفتنم از هيات مديره باشگاه قطعي است و به زودي تغييرات عمده‌اي در هيات مديره اين باشگاه انجام خواهد شد.

وي افزود: با توجه به مسووليتم در فدراسيون قايقراني و شرايط حساس تيم‌هاي ملي اين فدراسيون، از رياست مجمع باشگاه ملوان خواهش كردم كه استعفاي مرا بپذيرند. مطمئنا با تيم و نفر جديد كه انتخاب شود، ملوان خواهد توانست را با توان بيشتري كار كند. به عنوان رياست هيات مديره ملوان تا زماني فعاليت مي‌كنم كه نفرات جديد معرفي شوند.

رييس هيات مديره باشگاه ملوان با تاكيد بر اينكه ملوان تغييري ساختاري خواهد داشت، خاطرنشان كرد:‌ تغيير و تحولات در هيات مديره در راستاي تغييرات ساختاري اين باشگاه و حضور يك دستگاه قوي خصوصي در كنار نيروي دريايي براي اداره باشگاه خواهد بود. طبق اين تغييرات باشگاه ملوان توسط نيروي دريايي و يك ارگان خصوصي به صورت مشترك اداره خواهد شد.

وي ادامه داد: با اين تغييرات بخش قابل توجهي از سهام باشگاه ملوان به بخش خصوصي واگذار مي‌شود كه اين امر در باشگاه‌داري ملوان مي‌تواند بسيار موثر داشته باشد.

دنيامالي گفت: از روزي كه به هيات مديره ملوان آمدم به دنبال شرايطي بودم كه اين باشگاه نيازمندهاي مالي‌ا‌ش را به شكل شايسته‌اي تامين كند. با هدايت مشترك ملوان توسط نيروي دريايي و بخش خصوصي، ملوان از اين پس ديگر مشكل مالي نخواهد داشت.

وي افزود: دو شرط اساسي در واگذاري بخش زيادي از سهام باشگاه ملوان به اين دستگاه مورد نظر اين است كه محل جغرافيايي اين باشگاه و نام آن تغيير نكند.

رييس هيات مديره باشگاه ملوان گفت: ملوان فصل گذشته دو نيم فصل متفاوت داشت. نيم فصل اول بسيار خوب و نيم فصل دوم ضعيف كه تا مرز سقوط هم پيش رفت كه با آمدن كادر مديريتي جديد اين تيم جايگاه بهتري را كسب خواهد كرد.

وي با اشاره به اينكه تماشاگران ملوان سرمايه اصلي اين باشگاه هستند، گفت: اين تماشاگران در تمام لحظات چه آن زماني كه بالاي جدول بوديم و چه آن زماني كه براي بقا مي‌جنگيديم، هميشه پشتيبان ما بودند كه لازم است از آنها تشكر كنم.