خرید روسری امام جمعه شيراز: افراط و تفريط در حجاب، خطرساز است

نماينده ولي فقيه در استان فارس و امام جمعه شيراز گفت: افراط و تفريط در حجاب، خطرساز است و نبايد نسبت به شرع مقدس افراط شود.

به گزارش خبرگزاري فارس از شيراز، محي‌الدين حائري شيرازي امروز در مراسم بزرگداشت مقام زن اظهار داشت: نظام جمهوري اسلامي ايران بر پايه اصولي ا‌ست و مسائل تاكتيكي آن نبايد اين اصول را ضايع كند.

وي با تاكيد بر اينكه بايد از سطحي‌نگري پرهيز كرد، افزود: دين و دانش هر دو حرفي براي گفتن دارند، اما دانش به تنهايي و بدون حضور كنترل‌كننده يعني دين، خطرآفرين است.
حائري شيرازي با بيان اينكه دانش نعمتي مشروط است، ادامه داد: دانش اگر با دين توام باشد، خدمت و اگر تهي از دين باشد، خيانت است.

امام جمعه شيراز گفت: دانش همراه با دين نه تنها رقابت ايجاد نمي‌كند، بلكه امنيت را به همراه دارد و در همه دنيا قابل پذيرش است، اما اگر دانش بشري فاقد يك بازدارنده ديني باشد، ايجاد رقابت مي‌كند.

نماينده ولي فقيه در استان فارس، افراط و تفريط در حجاب را خطر‌ساز دانست و گفت: بيش از آنكه بي‌حجابي به جامعه لطمه وارد كند، پوشش، بيش از آن چيزي كه شارع معين كرده، خطرآفرين است.
حائري شيرازي بيان داشت: بسياري از بانوان به نام احكام دين پوششي بيش از حد معين دارند و حتي قرص صورت را نيز مي‌پوشانند و از ضرر بزرگي كه به دين وارد مي‌كنند، غافلند.

نماينده مردم فارس در خبرگان رهبري گفت: با وجود اينكه خداوند همه زيبايي‌ها را در صورت نهاده است، آشكار بودن هلال صورت زن، امتحاني بر بازدارندگي مردان در جامعه است.
حائري شيرازي به بانوان توصيه كرد: هرچه كه شارع مي‌گويد براساس منطقي قوي است، بنابراين پيروي از دستورات او را بايد در راس كار قرار دهيد.

امام جمعه شيراز افزود: زنان مسلمان بدانند كه همه زنان عالم به آنها خواهند پيوست، چرا كه با وجود قرار گرفتن ابرقدرت‌ها در اوج قدرت و دانش، تمدني فاقد امنيت دارند.

حائري شيرازي با تصريح اينكه امنيت ركن اصلي تمدن به‌شمار مي‌رود و نبايد آن را ناديده گرفت، گفت: حجاب كه روزي در دنيا آن را نقطه ضعف دين مي‌دانستند، نقطه قوت خواهد شد، ولي افراط در حجاب مانع بزرگي در گرايش بانوان جهان به آن خواهد بود.
اما‌م‌ جمعه‌ شيراز گفت: ‌امروز عصر گفت‌وگو است و هركس سخن درستي داشته باشد، برتر است.