خرید روسری بازجويي 11 ساعته از نماينده زن مجلس

نماينده کرج در مجلس هشتم به مدت 11ساعت در محل دادستاني تهران تحت بازجويي و محاکمه قرار گرفت.
يک منبع مطلع در دادستاني تهران با اعلام اين مطلب به خبرنگار عصرايران گفت: ‌پس از دستگيري و بازداشت عباس پاليزدار و 13 نفر ديگر، فاطمه آجرلو به عنوان متهم احضار و در روز چهارشنبه به مدت 5 ساعت تحت بازجويي و محاکمه قرار گرفت.
در روز پنجشنبه نيز به‌رغم تعطيلي دادسراي تهران، فاطمه آجرلو به مدت بيش از 6 ساعت، تحت بازجويي و محاکمه قرار گرفت.در جلسه محاکمه روز پنجشنبه آجرلو، همسر وي که يکي از قضات دادگستري است وي را همراهي مي‌کرد.
در روز پنجشنبه بازجويي و محاکمه مدير کل حوزه رياست سازمان بازرسي کل کشور نيز انجام شد که مديرکل مذکور پس از محاکمه و بازجويي در دادسراي کارکنان دولت بازداشت و روانه زندان اوين گرديد.
ظاهرا اين مديرکل در ارتباط با فاطمه آجرلو و ساير متهمان شبکه پاليزدار، متهم به همکاري و مشارکت با آنان است.
يکي از همراهان آجرلو، نماينده کرج که در دادسراي کارکنان دولت حضور داشت، گفت: به غير از روز يکشنبه که مجلس جلسه علني دارد، اين نماينده مجلس، براي تمام ايام هفته آينده جهت محاکمه و بازجويي احضار شده است.