خرید روسری تصاوير جنايت زيست‌محيطي در زاينده رود؛ از وبلاگستان

سپهر سليمي در وبلاگ خود با نام «دوستداران حيوانات و محيط زيست» در گزارشي مصور درباره فاجعه زيست محيطي در اصفهان نوشته است:

متاسفانه عکس‌ها و توضيحات آن به اندازه کافي گوياست! در ادامه مطلب ببينيد…

در اين کانال فاضلاب شهر «بهارستان» که در 15 کيلومتري شهر اصفهان قرار دارد جاري است.

اين همان کانال است. به نزديکي کانال فاضلاب و زمينهاي کشاورزي توجه کنيد!

اين کانال بعد از طي 10 کيلومتر به نزديکي زاينده رود مي‌رسد. اينجا درياچه فاضلاب است! تا چشم کار مي‌کرد فاضلاب بود. در منطقه‌اي که علامتگذاري شده روستايي به نام «گلستانه» قرار دارد. اين کانال بين روستاهاي «جار» و «گلستانه» در شرق اصفهان قرار دارد.

و سرانجام فاضلاب وارد زاينده رود مي‌شود …

بله. باور کنيد … فاضلاب وارد زنده رود مي‌شود!

اينجا چند کيلومتر پايين‌تر از محلي است که فاضلاب وارد آب شده است. حتي اين ماهي 4-3 کيلويي هم نتوانسته در برابر آلودگي مقاومت کند.

به رنگ آب توجه کنيد. آب! ببخشيد فاضلاب شديداً بوي بدي داشت

و اين ماهي‌ها. مرگ گسترده ماهي‌ها چند روز پيش اتفاق افتاده است. مردم محلي مي‌گفتند حجم ماهي‌هاي تلف شده چندين تن بوده است !

سطح آب پر بود از ماهي‌هاي مرده

و اينجا هم تور‌هايي براي صيد ماهي! و ماهي‌هايي که احتمالاً سر سفره‌ها مي‌آيند!

ماهي‌هاي کم جان و آلوده را صيد مي‌کردند. البته مي‌گفتند ماهي‌ها را براي مدتي در استخر نگهداري مي‌کنند و پس از آنکه پاک شدند استفاده مي‌کنند. در راه بازگشت کودکان ماهي فروش در کنار جاده ايستاده بودند!

در گوشه بالاي تصوير گله گوسفند قابل مشاهده است. چرخه کامل شد …

پمب آب را نگاه کنيد! اين آب! ببخشيد فاضلاب وارد زمين‌هاي کشاورزي مي‌شود و خيار، سبزي، گوجه و… با آن آبياري! ببخشيد فاضلابياري مي‌شود.

از آن منطقه خارج شديم و به طرف شهر اصفهان آمديم. اين کانالي است که قرار است فاضلاب شهرکي که هنوز ساخته نشده را به کجا ببرد؟! ادامه اين کانال به زاينده رود مي‌رسد …
 
﷼ ﷼ ﷼
آنچه که در عکس‌ها نيامد:• بوي تعفن کانال فاضلاب تا چندين کيلومتر باعث آزار و ناراحتي مردم مي‌شود. اعتراضات مردم و متعاقب آن وعده‌هاي مسئولان طي چند سالي که اين کانال ايجاد شده راه به جايي نبرده.• يکي از کارشناسان خانه بهداشت منطقه از ميزان بالاي اسهال خوني، کم خوني، بيماري‌هاي گوارشي و پوستي سخن مي‌گفت.• فکر نکنيد اين مناطقي که عکسشان آمده، آخر دنياست و خيلي از شهر پرت است! حداکثر فاصله تا شهر اصفهان کمتر از 7-6 دقيقه است! در 10 کيلومتري اين مناطق آپارتمان‌هاي متري بيش از 5 ميليون تومان قرار دارد.