خرید روسری رای مجلس انگلیس به خروج نام مجاهدین خلق

به دنبال رای یک دادگاه بریتانیایی، قانونگذاران این کشور روز دوشنبه تصمیم گرفتند تا نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان های تروریستی حذف کنند.

اين تصميم در پی رای ماه گذشته دادگاهی در بريتانيا مبنی بر خروج نام اين گروه از ليست گروه های تروريستی اتخاذ شده است.

اين طرح بدون رای گيری از تصویب نمانیدگان پارلمان گذشت و بر اساس آن نام سازمان مجاهدين خلق تا پايان هفته از ليست سياه خارج خواهد شد. اين سازمان از سال ۲۰۰۱ در بریتانیا به عنوان يک سازمان تروريستی شناخته شده بود.

پس از آن که دادگاه استيناف بريتانيا اعلام کرد سازمان مجاهدين خلق از ليست سازمان های تروريستی خارج خواهد شد، تونی مک نولتی، يکی از معاونان وزارت کشور بريتانيا اعلام کرد که دولت با رای دادگاه موافق نيست.

وی گفت: «ما درخواست تجديد نظر را ارائه خواهيم کرد تا تصوير روشنی از وضعيت دولت در شرايط جديد داشته باشيم. واضح است که ما اين رای را قبول نداريم.»

به گفته اين مقام وزارت کشور بريتانيا، سازمان مجاهدين خلق در طول رسيدگی به درخواست تجديد نظر عليه رای «کميسيون استيناف سازمان های تحريم شده» در فهرست سازمانهای تروريستی باقی خواهد ماند.

آمريکا و اتحاديه اروپا نام سازمان مجاهدين خلق ايران را در فهرست سازمان های تروريستی قرار داده اند.

پس از آن که دادگاه استيناف بريتانيا اعلام کرد سازمان مجاهدين خلق از ليست سازمان های تروريستی خارج خواهد شد، تونی مک نولتی، يکی از معاونان وزارت کشور بريتانيا اعلام کرد که دولت با رای دادگاه موافق نيست.

در پی اعلام حکم دادگاه بريتانيا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران، جفری آدامز، سفير بريتانيا در تهران را احضار و از وی خواست برای « جلوگيری از تبعات و پيامدهای اين اقدام بر روابط دو کشور، مانع از اجرای رای دادگاه شود.»