خرید روسری آبميوه!

جلسه شوراي عالي مسكن برگزار شد.

ـ آقا اجازه، آقاي الهام عينكشون همراهش نبوده، 3 درصد رو 30 درصد خونده بود.

مرتضوي در نامه‌اي به زاكاني، وي را از تعادل رواني خارج دانست.

ـ عجب كاري كردم ها!

حداد، رئيس كميسيون فرهنگي شد.

ـ اِ، چه خبر جالبي! حداد رئيس هيچ كميسيوني نمي‌شود.ـ آقا من چي‌كاره بيدم؟ من كه نامزد نشدم.

لاريجاني در جلسه فراكسيون فرهنگيان شركت كرد.

ـ نامردا، صبر نكردن من بيام، همه آبميوه‌ها رو خوردن.ـ آقاي لاريجاني ناراحت نشيد، يه كارتون آبميوه اون پشت گذاشتم براي شما!

مسابقات محلي عشاير كرمانشاه برگزار شد.

بيچاره همسرهاي آينده اين خانم‌ها، چه محكم سرشون بشكنه!