خرید روسری ادعاي تازه گروه 14 مارس عليه حزب الله

امروز در لبنان گروه موسوم به «نيروهاي 14 مارس»، با طرح ادعايي تازه حزب‌الله را به تلاش براي از بين بردن توافقنامه دوحه متهم کرد و اين حزب را مسئول درگيري‌هاي اخير در لبنان دانست.
به گزارش خبرگزاري مهر، دبيرخانه نيروهاي 14 مارس در بيانيه اي که يک نسخه از آن توسط خبرگزاري فرانسه دريافت شد، مدعي شده است: حوادث امنيتي پي درپي از بيروت گرفته تا منطقه بقاع و طرابلس، نيت حزب‌الله براي از بين بردن توافقنامه دوحه را ثابت کرد.
اين بيانيه در ادامه در تضاد با واقعيتها افزود: حزب‌الله  بر از بين بردن بند امنيتي توافقنامه دوحه تمرکز کرده است که بر تعهد گروه‌ها در خودداري از استفاده دوباره از سلاح يا خشونت براي کسب دستاوردهاي سياسي تأکيد دارد.
درجريان درگيري‌هاي اخير در برخي مناطق از جمله شهر طرابلس در شمال لبنان شماري کشته و زخمي شدند و ارتش و نيروهاي امنيتي براي جلوگيري از درگيري‌ها در اين شهر مستقر شدند.
گروه 14 مارس در حالي حزب‌الله لبنان را به تلاش براي از بين بردن توافقنامه دوحه متهم کرد که شيخ نعيم قاسم معاون دبيرکل حزب‌الله امروز درجريان سخنان خود در مراسمي در منطقه ضاحيه (ناجيه جنوبي بيروت) برحمايت از توافقنامه دوحه که باعث پشت سر گذاشتن مرحله اي تاريک و گشوده شدن درها به روي مرحله جديدي از توافق شد تأکيد کرد و گفت: همه ما بايد از اين فرصت به طور مثبت و باسرعت به منظور حل وفصل مشکلات اجتماعي و معيشتي مردم استفاده کنيم.
وي درباره مشکلات امنيتي پراکنده اظهار داشت: منبع مشکلات امنيتي مشخص است و اگر مناطقي را که اين مشکلات در آن روي مي‌دهد، ببينيد، درمي‌يابيد که يک جريان سياسي معين، باعث بروز اين مشکلات است يا دست‌کم نمي‌تواند عناصر و هواداران خود يا کساني را که در پوشش اين جريان هستند، کنترل کند.
به گفته معاون دبيرکل حزب‌الله، اگر آنها اين حوادث را محکوم مي‌کنند، بايد براي بررسي و پايان دادن به آن اقدام کنند و راهکار پايان دادن به آن در وهله نخست، برداشتن پوشش حمايتي از تعدي کنندگان و واگذاري امور به نيروهاي امنيتي براي ايفاي نقش خود و به دستگاه قضايي براي پيگرد مجرمان است.
وي خواستار صادر نكردن بيانيه‌هايي براي دگرگون جلوه دادن حقايق و بحراني کردن فضا و ايجاد دوباره مشکل يا بزرگ کردن آن شد.