خرید روسری فرار سالانه يك ميليون كودك از خانه در جهان

يك محقق و استاد دانشگاه گفت: بر اساس تحقيقات انجام شده در زمينه فرار كودكان از خانه، احتمال داده مي‌شود، هر ساله در جهان بيش از يك ميليون كودك و نوجوان از خانه بگريزند و يك ميليون نفر ديگر نيز به علل مختلف، خانه خود را ترك كنند. به گزارش ايسنا، دكتر زاهدي اصل در تشريح نتايج تخصصي كارگروه فرار از خانه همايش اسلام و آسيب‌هاي اجتماعي، تصريح كرد: فرار از خانه، به عنوان يك پديده در هر كشوري اعم از توسعه نيافته يا در حال توسعه رخ مي‌دهد كه بروز آن در ميان كودكان و نوجوانان به ويژه دختران به دليل خصوصيات اين قشر، از حساسيت مضاعفي برخوردار است. وي همچنين يادآورشد: سلامت اجتماعي به عنوان اصلي‌ترين متغير مربوط به كيفيت زندگي، زماني محقق مي‌شود كه خانواده از انسجام لازم برخوردار شده و عوامل تهديدكننده آن تعديل شود. از سوي ديگر، تامين خدمات پيشگيري به منظور جلوگيري از بروز يا تشديد آسيب‌هاي اجتماعي نيز يكي از شاخص‌هاي مهم آن معرفي شده است. رئيس كارگروه فرار از خانه همايش اسلام و آسيب‌هاي اجتماعي در ادامه به راهكارهاي ديني براي مقابله با اين پديده اشاره كرد و افزود: يكي از ويژگي‌هاي اسلام در مسائل اجتماعي، نگاه جامع به فرد و اجتماع است. توجه به اين نگاه به عنوان يك شيوه راهبردي كلان مي‌تواند، در بسياري از مواقع مفيد باشد. پديده فرار دختران از خانه هم با توجه به شرايط خاص فرهنگي كشور و بافت سنتي خانواده‌ها و ضعيف بودن راهبردهايي كه تاكنون در اين زمينه ارائه شده است، جامعه را با مشكلات و مسائلي روبرو مي‌كند كه به صورت خاص، اهميت اين پديده را چند برابر جلوه مي‌دهد. وي ادامه داد: از ديدگاه آيات و روايات، راهبردهايي كه براي پديده فرار مي‌توان تصور كرد، بيشتر در زمينه علل فردي و درون خانوادگي است، هر چند بايد در نظر داشته باشيم كه عمده تلاش اسلام در بسياري از آسيب‌ها، توجه به مساله پيشگيري است. همايش اسلام و آسيب‌هاي اجتماعي، 10 و 11 تيرماه در محل سالن همايش‌هاي وزارت كشور برگزار مي‌شود.