خرید روسری وزير خارجه الجزاير را صدام كشت، نه ايران

پس از گذشت 26 سال از سرنگوني هواپيماي وزير خارجه الجزاير در مرز ايران، عراق و تركيه، وزير خارجه اسبق عراق فاش كرد: حمله به اين هواپيما و قتل وزير الجزايري، با دستور صدام انجام شده است.به گزارش خبرنگار «»، در سال 61 و پس از فتح خرمشهر، برخي كشورهاي عربي، پيشنهاد صلح ميان ايران و عراق را مطرح كردند كه در همين راستا، «محمد بن يحيي»، وزير خارجه وقت الجزاير، پيشنهاد صلحي را به تهران و بغداد آورد.با اين حال، زماني كه وي عازم كشورش بود، هواپيماي او در نقطه مرزي مشترك ميان ايران و عراق و تركيه، هدف موشك جنگي قرار گرفت و منفجر شد و همه سرنشينان آن هم جان باختند.در آن زمان كشورهاي عربي، جمهوري اسلامي ايران را به سرنگوني هواپيماي وزير خارجه الجزاير متهم ‌كردند، اما وزير خارجه اسبق عراق، دوشنبه شب گذشته فاش كرد كه اين حمله توسط عراق و به دستور صدام انجام شده است.«حامد الجبوري»، از اعضاي برجسته حزب بعث عراق و از نزديكان صدام كه اكنون در لندن زندگي مي‌كند، با اشاره به ناتمام ماندن مأموريت الجبوري اظهار كرد: هواپيما با يك موشك جنگي سقوط كرد و بعدا مشخص شد، اين حمله، به دستور صدام انجام شده است.وي افزود: هواپيما در مثلث مرزي ميان ايران، عراق و تركيه ناگهان ناپديد شد و پس از مدت زيادي، وزير حمل‌ونقل الجزاير به نمايندگي از «بن‌ جديد»، رئيس‌جمهور الجزاير، به عراق آمد و با صدام حسين هم ديدار كرد.وي در اين سفر پرونده قطوري در دست داشت كه در آن، الجزاير تحقيقات خويش را درباره سقوط هواپيما ارايه كرده بود. سپس به صورت شفاهي، خلاصه پرونده را به صدام گفت و قاطعانه ادامه داد كه براي الجزاير، قطعي است كه موشك هدف‌قراردهنده هواپيما از هواپيماهاي عراقي‌ها شليك شده و اجزايي از موشك هم در ايران كشف شده كه شماره آنها نيز موجود است.به گفته جبوري، وزير حمل‌ونقل الجزاير اضافه كرد: اتحاد جماهير شوروي هم تأييد كرده اين موشك‌ها كه لاشه آنها به دست آمده بود، در قراردادي از سوي شوروي به عراق فروخته شده بود.وزير الجزايري در اين ديدار ادامه داده بود: با اين حال «بن جديد» خيلي اصرار داشته كه اين موضوع مخفي و در حد سران الجزاير يعني هيأت دولت و رهبري جبهه آزاديبخش ملي (حزب حاكم) بماند تا جايي درز نكند.الجبوري گفت: وقتي صدام اين پرونده را گرفت، حتي يك كلمه هم صحبت نكرد، در حالي كه اگر كوچكترين ترديد يا اعتراضي داشت، حرفي مي‌زد يا نفي مي‌كرد يا دست‌كم اظهار مي‌نمود كه اين تحقيقات را بررسي مي‌كنيم.وي افزود: صدام اين كار را كرد تا جنگ ادامه پيدا كند، چون مي‌خواست جمهوري اسلامي را ساقط كند، حال آن‌كه دولت‌هاي عربي آن موقع ايران را به زدن هواپيماي الجزاير متهم كردند.اظهارات عضو پيشين حزب بعث عراق، علاوه بر مظلوميت ايران به اين نكته اشاره مي‌كند كه ميانجي بي‌طرف! بين ايران و عراق، آنچنان به حكومت صدام دلبستگي داشته كه حتي درباره مرگ وزير خارجه خود هم سكوت كرده، در حالي كه مدارك متقني عليه عراق در دست داشته است.