خرید روسری حمل اسلحه براي شهروندان آمریکا، آزاد شد

دادگاه عالي آمريكا طي حكمي اعلام كرد كه شهروندان اين كشور از حق قانوني براي حمل اسلحه برخوردار هستند. اين در حالي است كه با صدور اين حكم، ممنوعيت داشتن كلت كمري در پايتخت آمريكا طي اولين حكم در مورد حمل يا عدم حمل اسلحه طي 70 سال اخير، لغو شد.

به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، در اين تصميم دادگاه عالي آمريكا مبني بر اينكه آيا حق داشتن يا حمل اسلحه يك حق فردي است يا جمعي، اعلام شده كه قانون اين شهر (واشنگتن) بند دوم قانون اساسي آمريكا را مبني بر حق شهروندان براي حمل اسلحه در دفاع از خود، نقض مي‌كند.

آنتونين اسكاليا، قاضي دادگاه عالي آمريكا،‌ گفت: بدون شك بند دوم قانون اساسي آمريكا اين حق را به شهروندان مي‌دهد كه براي دفاع از خود اسلحه حمل كنند.

وي تصريح كرد كه اين دادگاه مشكل خشونت‌هاي ناشي از حمل كلت‌هاي كمري را در شهرهايي همچون واشنگتن جدي مي‌گيرد و يك‌سري ابزارهايي براي مقابله با اين مشكل شامل اتخاذ تدابيري براي كنترل استفاده از كلت‌هاي كمري وجود دارد.

اين حكم در حالي صادر شد كه جورج بوش رييس‌جمهور آمريكا، از صدور اين حكم استقبال كرد و اظهار داشت كه وي به شدت با اين تصميم تاريخي دادگاه عالي آمريكا موافقت مي‌كند و از مقامات واشنگتن خواست كه با جديت براي حفاظت از حقوق قانوني شهروندان اين شهر اقدام كنند.

اين حكم پيروزي براي حاميان استفاده از اسلحه در آمريكا محسوب مي‌شود، اما مخالفان استفاده از اسلحه در اين كشور بار ديگر با اين اقدام مخالفت كردند.

در واشنگتن – ميزبان كاخ سفيد و دولت آمريكا – شديد‌ترين قوانين كنترل استفاده از سلاح در مقايسه با ديگر شهرهاي اين كشور اجرا مي‌شود.

پيشتر داشتن كلت كمري به شدت در اين شهر ممنوع بود و هر نوع سلاحي بايد در خانه و در جايي مهر و موم شده نگهداري مي‌شد.