خرید روسری برگزاري سومين دوره اعتكاف وبلاگ‌نويسان

پس از اجراي دو دوره اعتكاف وبلاگ‌نويسان و استقبال قابل توجه جوانان از اين طرح، دفتر توسعه وبلاگ ديني سومين دوره اين طرج را برگزار مي‌كند.وبلاگ‌نويسان علاقمند براي شركت در اين طرح مي‌توانند با مراجعه به سايت http://diniblog.com فرم ثبت نام را تكميل نمايند.بنا بر برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در شهرهاي تهران، قم، اصفهان، مشهد و شيراز زمينه حضور وبلاگ‌نويسان در برنامه معنوي اعتكاف فراهم شده است و در ديگر شهرستان‌ها در صورت تكميل ظرفيت، اين اقدام صورت خواهد گرفت.