خرید روسری جاسوس

همايش روز صنعت و معدن برگزار شد.

ـ بله جناب نهاونديان، طرح اقتصادي دولت…

نهاونديان: من که چيزي متوجه نشدم، برم از محرابيان بپرسم؟!

برخي شايعات از احتمال جانشيني پورمحمدي به جاي نيازي خبر مي‌دهند.

ـ آره حاج آقا، ايشون وزير کشور بود؛ حالا مي‌خواد بشه رئيس بازرسي!

صمصامي با شجاعت گفت : آمار رشد اقتصادي همان 8/6 است.

ـ عجب حرفي زدم، خدا کنه حاج محمود متوجه نشه!

متهم به جاسوسي براي اسرائيل

تصوير بالا مربوط است به تجهيزات دخاني و ارتباطي وي با موساد!

شهردار تهران و فرمانده ناجا يادداشت تفاهم درباره معتادان امضا کردن!

و اين هم تصويري زيبا از مسابقات موج سواري سگ‌ها