خرید روسری فیلم: دفاع شبکه خبر از خود برابر علی‏آبادی