خرید روسری قائم‌مقامي: مردنمايي، توهين به زن است

همزمان با سالروز طلوع سبز منتهاي فضيلت و پاکي و بهار گلزار مصطفوي (ص) حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم جشني با حضور مسلمانان و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت با مليت‌هاي گوناگون در مرکز اسلامي‌هامبورگ برگزار شد.مراسم جشن ميلاد کوثر نبوي (ص) شامل برنامه‌هاي سخنراني و مداحي در وصف کمالات والاي بانوي دو عالم و همچنين شعر خواني و اجراي سرود بود. در اين مراسم، آيت‌الله سيد عباس حسيني قائم مقامي با تبريک ميلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر به ايراد سخنراني پرداخت.مدير مرکز اسلامي‌ هامبورگ با اشاره به جايگاه زن در ‌انديشه و تفکر اسلامي و تشريح اين موضوع، نگاه جنسيتي نسبت به زن و مرد در تاريخ را يکي از مهمترين رويکردهاي تبعيض‌آميز ميان زن و مرد و نگاه به جنس مذکر به عنوان جنس برتر در برخي جوامع دانست و افزود: خوشبختانه در فضاي امروزي جهان بشري، انسان به اين حد از رشد رسيده است که ديگر نگاه تبعيض آميز و تحقير آميز نسبت به زن نداشته باشد و در همه جريانات و مکاتب فکري بر اصل برابري زنان و مردان اتفاق نظر دارند.
ولي متن و بطن بسياري از جنبش‌هاي دفاع از حقوق زنان، همچنان از يک نگاه مرد سالار و مرد محور رنج مي‌برند. خيلي از اين جنبش‌هاي دفاع از زنان هدف تلاششان را برابر کردن حقوق زنان با مردان قرار داده‌اند. اصل اين تلاش بسيار تحسين‌آميز و مقدس است، اما با ‌اندکي تأمل، مي‌توان به اين موضوع پي مي‌برد که هنوز در زواياي فکر اين جريان‌ها، اين باور که مرد اصل است و بايد تلاش کرد که زن را به مرتبه مرد رساند وجود دارد و در واقع نگاهي که به مسأله زن دارند همچنان يک نگاه جنسيتي است و مي‌خواهند از زن به عنوان جنس زن دفاع کنند. رئيس اتحاديه اروپايي اسلامي علماي شيعه، در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به آيه «إنا خلقناکم من نفس واحدة» به تبيين و تشريح ديدگاه قرآن درباره حقوق زن و مرد پرداخت و افزود: آياتي که در قرآن کريم در آنها به خلقت انسان اشاره شده است، دو نوع هستند؛1ـ آياتي که مسأله کلي خلقت انسان را بيان کرده و به زن و مرد اشاره نکرده است.2ـ آياتي که به زن و مرد نيز اشاره کرده است.قرآن در تقسيم بندي اوليه که در مقام آفرينش و تبيين جوهر انساني است و هيچ رويکرد جنسيتي ندارد و به اصل هويت انساني که هويتي مشترک و يکسان است مي‌پردازد. در اين مسأله، همه انسانها يکسان هستند چه زن و چه مرد و جنسيت و نژاد و مليت هيچ تأثيري براي برتري انسانها بر يکديگر ندارد، اما در مرحله متأخر انسانيت، صفاتي که در اصطلاح به آن صفات عارضي و پسيني مي‌گوييم، وجود دارد که هيچ دخلي در هويت انساني ندارد و بر حسب ضرورت‌هاي حيات اجتماعي انسان معنا پيدا مي‌کند؛ نژاد، جنسيت، قوميت و… همگي صفات عارضي و «پسا انساني» است و گروهي از آيات قرآن نيز به تبيين همين صفات پرداخته‌اند. براي همين، هيچ برتري از لحاظ حقوق انساني بين زن و مرد نيست، اما اين به اين معنا نيست که کارکرد و نقشي را که زن و مرد در جامعه دارند، يکسان باشد، قرآن کريم نقش‌ها را متفاوت مي‌داند، اما اين به معناي اينکه هويتشان فرق مي‌کند نيست، بلکه مي‌گويد لازمه تکامل اجتماعي انسان اين است که زن و مرد دو کارکرد متفاوت داشته باشند که اين دو يکديگر را تکميل مي‌كنند. بنابراين، هرگز نبايد گمان کرد که زن و مرد تکرار يکديگرند و يا وقتي مي‌گوييم زن و مرد، هيچ تفاوت انساني با يکديگر ندارند. چنين تصور شود که پس زن بايد «مردنمايي» کند و يا مرد «زن‌نمايي» کند، بلکه اين دو، استعدادها و ظرفيت‌هاي خاص خود را دارند و اگر دقيق و واقع‌بينانه بخواهيم بررسي کنيم، در مواردي ظرفيتهاي زن بسيار بالاتر و برتر از مرد است و در‌انديشه اسلامي در مجموعه فرآيند تکامل انساني، زن و مرد هر دو نقش يکساني دارند و هيچ کدام نمي‌توانند جايگزين ديگري قرار گيرند.
اينکه ما گمان مي‌کنيم، دستيابي به حقوق زن به معناي بازسازي «نقش مردانه براي زن» است، اولاً بزرگترين توهين به شخصيت مستقل زنان و ناديده گرفتن کرامت آنان است و دوم آن كه در فرايند تکامل حيات انساني، خلأ و کاستي ايجاد کرده‌ايم که با هيچ چيز جبران نمي‌شود.، حيات اجتماعي انسان، به وجود زنان با در نظر گرفتن ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي انحصاري و اختصاصي آنان نياز دارد. توانايي‌هايي که هرگز هيچ مردي نمي‌تواند آن را بازسازي كرده و جايگزين شود، همان گونه که به توانايي‌هاي مردان نيز نياز دارد. در اين فرآيند، هرگز هيچ يک از زن و مرد، نقش فرعي يا اصلي ندارند، بلکه نقش هر دوي آنها اصلي و ضروري است، هر چند واقعيت اين است که برخي ظرفيت‌هاي زنان بيشتر و با اهميت‌تر است. گفتني است، در اين مراسم که مصادف با سالگرد شهادت آيت‌الله دکتر بهشتي نيز بود، مدير مرکز اسلامي ‌هامبورگ از ايشان به عنوان شخصيتي بزرگ و ماندگار ياد کرد و اظهار داشت: مرکز اسلامي ‌هامبورگ، مرهون فعاليت‌ها و تلاش‌هاي مرحوم آيت‌الله دکتر بهشتي بوده و اين سفره‌اي که اکنون گسترده است، مرهون شخصيت‌هاي بزرگ و ماندگار تاريخي است که يکي از بزرگترين آنها، دکتر بهشتي است. چنانکه با گذشت چهل سال از حضور ايشان در مرکز اسلامي ‌هامبورگ همچنان آن دوره، يک دوره افتخارآميز و مطلع درخشنده در تاريخ مرکز اسلامي‌ هامبورگ است و يکي از علل آن هم اين بود که مرحوم دکتر بهشتي، در عين برخورداري از اصالت‌هاي ديني از يک نگاه انساني نسبت به همه مسائل برخوردار بود و همين نگاه انساني به او کمک کرد که بتواند راه‌هاي نو و نگرش متفاوتي را در کارهايش ايجاد کند و ارتباطات تأثيرگذاري را در ميان مسلمانان و نيز غير مسلمانان داشته باشد. جشن ميلاد کوثر نبوي (ص) با اجراي گروه سرود مسجد امام علي (ع) پايان يافت.