خرید روسری قيمت نفت ‌و طلا در بازارهاي جهاني

قيمت نفت خام و طلا در بازارهاي جهاني، امروز در مقايسه با روز گذشته با نوسان همراه بوده است.
به گزارش واحد مركزي خبر، قيمت نفت خام سبک وست تگزاس اينترمدييت در بازار نيويورک با افزايش يک دلار و سي و پنج سنتي در هر بشکه همراه بود. هر بشکه نفت سبک نيويورک، امروز به قيمت يکصد و چهل و دو دلار و سي و هشت سنت در هر بشکه، خريد و فروش مي‌شود.
اين در حالي است هر بشکه نفت خام برنت با سه دلار و پنجاه و شش سنت افزايش، به قيمت يکصد و چهل و چهار دلار و پنجاه و شش سنت در هر بشکه در بازارهاي جهاني خريد و فروش مي‌شود.
از سوي ديگر، هر اونس طلا با پنج دلار و چهل سنت افزايش در مقايسه با روز گذشته به قيمت نهصد و چهل و يک دلار و نود سنت در هر اونس خريدو فروش مي‌شود.