خرید روسری متكي: آغازكننده بحران، پايان‌دهنده آن نخواهدبود

وزير امور خارجه كشورمان با اشاره به اينكه خاورميانه دور جديدي از حياتش را مي‌گذراند، ‌گفت: امروز برخلاف گذشته هويت درگيري‌ها در اين منطقه متفاوت است و آغاز كنندگان بحران پايان‌دهندگان آن نيستند.به گزارش اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان كه به منظور شركت در اجلاس اكوسوك، در نيويورك به سر مي‌برد در نشستي صميمي با جمعي ازمديران مسئول، سردبيران رسانه‌هاي آمريكايي و تعدادي از خبرنگاران ارشد به سوالات آنها پاسخ داد.‌متكي با اشاره به اهميت منطقه خاورميانه گفت اين منطقه دور جديدي از حياتش را مي‌گذراند و تحولات آن جدي است.وي افزود: برخلاف گذشته امروز هويت درگيري‌ها در اين منطقه متفاوت است و آغاز كنندگان بحران پايان‌دهندگان آن نيستند.وزير امور خارجه كشورمان در پاسخ به سئوالي پيرامون مقاله نشريه نيويورك در خصوص كمك آمريكا به مخالفين جمهوري اسلامي ايران با اشاره به دخالت‌هاي آمريكا در امور داخلي كشورمان گفت: آمريكا طي 30 سال گذشته همه راه‌ها از جمله تلاش‌ براي جاسوسي، حمايت از اغتشاش و ناآرامي‌هاي داخلي،حمايت گسترده از صدام در جنگ، حمايت از گروه‌هاي تروريستي، تحريم وتحريك كشورها عليه ايران را تجربه كرده است اما همه با شكست مواجه شده است.وي افزود: وقت آن فرا رسيده عقلاي آمريكا اين كارنامه 30 ساله را ارزيابي كنند.متكي در خصوص انتخابات امريكا تصريح كرد: ما به دليل عملكرد 30ساله گذشته، به افراد و احزاب در آمريكا نگاه نمي‌كنيم و وارد مسايل انتخاباتي آنها نمي‌شويم.وي افزود: با توجه به اين سابقه سي‌ساله تكيه جمهوري اسلامي بر سياست‌هاي اعمالي سياستمداران آمريكايي است و نه سياست‌هاي اعلامي آنها.وي در خصوص موضوع هسته‌اي اظهار داشت با ارايه بسته جمهوري اسلامي ايران و سپس بسته پيشنهادي 1+5 روند جديدي در اين موضوع آغاز شد و ما مي‌توانيم نقاط مشترك تفاهم دو بسته را در قالب مداليته‌اي جديد بررسي و گفتگوها را از اين نقاط مشترك آغاز كنيم.