خرید روسری نماينده مجلس:دستورالعمل جديد، بي معلم ومدرسه كردن روستاها

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: با دستورالعمل«ساماندهي و مديريت نيروي انساني در آموزش و پرورش» كه وزير آموزش و پرورش اعلام كرده است تعداد زيادي از روستاها فاقد معلم و مدرسه خواهند شد و اين باعث مي‌شود كه بازمانده از تحصيل افزايش يابد.

موسي‌الرضا ثروتي در گفت‌وگو با فارس در خصوص دستورالعمل«ساماندهي و مديريت نيروي انساني در آموزش و پرورش» گفت: در ارتباط با ساماندهي نيرو‌هاي انساني آموزش و پرورش بايد يك اقدامات اساسي و زيربنايي صورت گيرد. به دليل اين‌كه در حال حاضر 10 هزار نيروي مازاد در تهران داريم. در بعضي از استان‌ها هم نيروي مازاد داريم.
وي با بيان اين‌كه ساماندهي نيروي انساني در صورتي كه موجب افزايش بهره‌وري و كارايي نيروي انساني شود بسيار خوب است، اضافه كرد: ولي با اين طرح كه وزير آموزش و پرورش اعلام كرده است تعداد زيادي از روستاها فاقد معلم و مدرسه خواهند شد و اين باعث مي‌شود كه بازمانده از تحصيل افزايش يابد.

ثروتي ادامه داد: در حال حاضر چيزي حدود 500 تا 700 هزار بازمانده از تحصيل داريم. يعني نوجواناني كه بايد به مدارس ابتدايي و راهنمايي بروند ولي يا دبير يا مدرسه نداريم.
وي افزود: در دستورالعمل وزير آموزش و پرورش، مدارس زير 15 نفر منحل مي‌شود در حالي كه هم‌اكنون با 10 يا 12 دانش‌آموز مدرسه داريم. اگر قرار باشد كه استاندارد تشكيل مدرسه، 15 نفر باشد به عنوان مثال در بجنورد كه محل نمايندگي من است، بيش از 100 روستا فاقد مدرسه و معلم خواهند شد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: اين موضوعات تبعات زيادي براي جامعه خواهد داشت. زيرا آن افرادي كه تمكن مالي دارند به شهر مي‌آيند و افرادي كه تمكن مالي ندارند و در روستاها مي‌مانند، نمي‌توانند تحصيل كنند.
وي اضافه كرد: در حال حاضر در روستاي ما مي‌گويند كه بايد 150 دانش‌آموز باشد تا دبيرستان تشكيل شود. خيلي از روستاهاي بزرگ ما 150 دانش‌آموز دبيرستاني ندارد يا تعدادي از روستاهاي ما مدرسه راهنمايي ندارند.

ثروتي با بيان اين‌كه در خيلي از روستاها ميني‌بوس و وسيله نقليه كم متناسب جابه‌جايي دانش‌آموزان كم است، ادامه داد: آموزش و پرورش بايد در استاندارد تشكيل كلاس‌هاي درس دانش‌آموزان روستاها تجديد نظر كند.
وي افزود: طرح ساماندهي و كوچك‌سازي آموزش و پرورش از نظر اداري خوب است اما كاهش مدارس آن هم در روستاها به هيچ وجه مناسب نيست.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس بيان اين‌كه آموزش و پرورش در حال جمع‌آوري مراكز ترييت معلم است، گفت: اين در حالي است كه يك وزير مراكز تربيت معلم را توسعه مي‌دهد و وزيري ديگر چون دانشگاهي است و آموزش و پرورشي نيست، تربيت‌معلم‌ها را جمع مي‌كند.
وي اضافه كرد: عمدتاً ديد وزير آموزش و پرورش ديد دانشگاهي است و براي وزارت علوم خوب است و براي آموزش و پرورش خوب نيست. همين ترديد كه مجلس در خصوص دادن رأي به آقاي علي‌احمدي داشت اكنون قوت مي‌يابد. نمايندگان مي‌گويند ديديد كه ايشان آموزش و پرورشي نبود و موقعيت آموزش و پرورش را درك نمي‌كند.

ثروتي به موضوع استخدام معلمان حق‌التدريس اشاره كرد و افزود: در حال حاضر وزير و دولت مخالف استخدام معلمان حق‌التدريس هستند. مي‌گويند ما مي‌گوييم بچه‌هاي مردم نياز به معلم دارند و نمي‌توان با معلم موقت اين‌ها را تربيت كرد. معلماني كه آينده نداشته باشند، نمي‌توانند براي بچه‌ها دل بسوزانند.

وي ادامه داد: در حال حاضر 100 هزار معلم حق‌التدريس و آموزشيار نهضت داريم كه 7 سال است تدريس مي‌كنند و براي استخدام آن‌ها هيچ فكري نشده است. طبق قانون برنامه چهارم توسعه به تعداد نصف خروجي‌ها، آموزش و پرورش مي‌تواند معلم بگيرد و با طرح بازنشستگي پيش از موعد مقرر تعداد زيادي از معلمان بازنشسته مي‌شوند و مي‌توان جايگزين كرد و اين نيروها را فقط براي روستاها بگيرند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اضافه كرد: هنوز شاهديم كه معلم در شهرها جذب مي‌شود و براي روستاها از سرباز معلم استفاده مي‌شود.