خرید روسری بحرين كاردار ايران را احضار كرد

بحرين كاردار ايران در اين كشور را به دليل آنچه انتخاب دو تن از شهروندان اين كشور به عنوان نمايندگان ديني ايران در بحرين خوانده شده، به وزارت خارجه فرا خواند.

به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري ايلاف، وزارت خارجه بحرين، “رضا هنرور” كاردار سفارت جمهوري اسلامي ايران را در پي خبرهايي مبني بر آنچه اقدام ايران در تعيين شهروندان بحريني بعنوان نماينده ديني آنها در بحرين خوانده شد، احضار كرد.
كاردار ايران در بحرين در اين جلسه كه “كريم شكر” مسئول وزارت خارجه بحرين و سفير سابق بحرين در تهران نيز حضور داشتند، با تكذيب اين خبر، از انتشار چنين گزارش‌هايي ابراز تعجب كرد.
وي افزود: اين خبر دروغ است و واقعيت ندارد و هدف از انتشار چنين اخباري نيز خدشه وارد كردن به روابط خوب ميان دو كشور است.
بنابر اين گزارش، بحرين از سفارت جمهوري اسلامي ايران به دليل تكذيب و رد اين خبر تشكر و قدرداني كرد.

كريم شكر مسوول وزارت خارجه بحرين بر تمايل اين كشور براي روابط مستحكم بين تهران و منامه تاكيد كرد و گفت بايد از هر چيزي كه به روابط ميان دو كشور خدشه وارد مي كند، دوري كرد.