خرید روسری اظهارات احمدي‌نژاد درباره حمله به ايران و توقف غني‌سازي

محمود احمدي‌نژاد، رئيس جمهور ايران که براي شرکت در نشست کشورهاي در حال توسعه (دي هشت) به مالزي سفر کرده، درخواست براي توقف فعاليت‌هاي غني‌سازي اورانيوم را غيرقانوني خواند.
احمدي‌نژاد تأکيد کرد که ايران از حق خود براي غني‌سازي اورانيوم دست برنخواهد داشت. وي درخواست کشورهاي غربي براي توقف اين فعاليت‌ها را رد کرد.
محمود احمدي‌نژاد درباره احتمال اقدام نظامي آمريکا و اسرائيل عليه ايران گفت: آمريکا و اسرائيل که سهل است، اگر صدها همچون اينها گرد هم آيند، جرأت حمله به ايران را ندارند.
رئيس‌جمهور به خبرنگاران گفت: کشورهاي پنج به علاوه يک، به ما پيشنهاد مذاکره مي‌دهند اما همزمان ما را تهديد مي‌کنند و مي‌گويند که بايد درخواست غيرقانوني آنها را بپذيريم.
به گزارش «بي.بي.سي» اظهارنظر احمدي‌نژاد به گمان کارشناسان، به معناي آن است که اين کشور آماده نيست تا فعاليت‌هاي غني‌سازي اورانيوم را به حالت تعليق درآورد.
پاسخ رسمي ايران به بسته پيشنهادي کشورهاي پنج به علاوه يک هنوز اعلام نشده است. دولت احمدي‌نژاد تأکيد کرده که از حق غني‌سازي اورانيوم دست برنمي‌دارد، اما آماده مذاکره با تمام طرف‌هاي درگير است.
برخي شخصيت‌هاي متنفذ حکومت ايران که به رهبر ايران نزديک هستند، ادامه مذاکرات با کشورهاي پنج به علاوه يک را يک مصلحت خوانده‌اند. اظهارنظرهاي علي اکبر ولايتي، مشاور امور بين‌الملل رهبري ايران در روزنامه جمهوري اسلامي که صاحب امتياز آن آيت‌الله خامنه‌اي است و همچنين در سه روزنامه اروپايي اين ذهنيت را در بسياري به وجود آورد که در مواضع ايران در زمينه مذاکرات هسته‌اي، نرمشي ايجاد شده است.
قرار است خاوير سولانا، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا به زودي با سعيد جليلي، مذاکره کننده ارشد هسته‌اي ايران ديدار کند. زمان و مکان اين ديدار هنوز اعلام نشده است.