خرید روسری اقدام هوشمندانه جليلي پس از دريافت حكم از رهبر انقلاب

با گذشت چهار روز از ارسال پاسخ ايران به «1+5»، بررسي واكنش‌هاي انجام‌شده در كشورهاي مختلف جهان، از هوشمندانه بودن اقدام دبير شوراي عالي امنيت ملي حكايت دارد.به گزارش خبرنگار «»، دكتر سعيد جليلي كه پيش از اين، صرفا به عنوان مأمور دولت دبير شوراي عالي امنيت ملي بود، پس از انتصاب به عنوان نماينده رهبر انقلاب در شوراي عالي امنيت ملي، هماهنگي كاملتري با عالي‌ترين مقام كشور يافته و همين ارتباط ارگانيك، باعث شده تا كشورهاي جهان نيز حساب ويژه‌اي براي جليلي باز كنند.جالب آن‌كه تنها چند روز پس از اين انتصاب، دكتر جليلي اقدام به تماس تلفني با سولانا و نيز فرستادن پاسخ به كشورهاي «1+5» كرد كه واكنش‌هاي كشورهاي طرف مذاكره‌كننده ايران، از هوشمندانه بودن زمان و محتواي اين پاسخ حكايت دارد.اين گزارش مي‌افزايد: برخلاف سال 85 كه صرفا ارسال ديرهنگام پاسخ ايران به بسته «1+5» در پايان مرداد، موجب بهانه‌گيري، تبليغات شديد ضدايران و نيز تصويب قطعنامه در شوراي امنيت عليه ايران شد، اين بار پاسخ به موقع مسئولان پرونده هسته‌اي، برنامه آمريكا را براي القاي غيرقابل مذاكره بودن جمهوري اسلامي و انزواي ايران با شكست روبه‌رو كرد.همچنين بنا بر اطلاعات رسيده به خبرنگار «»، برخلاف ادعاي محافل سياسي رسانه‌اي آمريكا، در اين پاسخ از پذيرش تعليق سخني گفته نشده و صرفا بر آمادگي كامل ايران براي تداوم مذاكرات تأكيد شده، به گونه‌اي كه «خاوير سولانا» با پيچيده خواندن پاسخ ايران، به سرعت از تمايل خود به ديدار با جليلي خبر داد و ديگر اعضاي «1+5» نيز همچنان در سكوت، مشغول بررسي اين پاسخ هستند.از سوي ديگر، پس از مصاحبه و مقاله دكتر ولايتي، مشاور بين‌الملل رهبر انقلاب و برخي اظهارات مبني بر شخصي بودن اظهارنظر وي، حضور ولايتي در رسانه ملي و تشريح موضع تداوم مذاكرات با «1+5» در عين دفاع كامل از حقوق هسته‌اي كشورمان، نشان داد موضع وي شخصي نبوده و نظام جمهوري اسلامي بر رويكرد ديپلماتيك و هوشمندانه در پرونده هسته‌اي تأكيد دارد.گفتني است، هنگام انتصاب دبير شوراي عالي امنيت ملي، دكتر جليلي گزينه‌اي بود كه مورد تأييد رهبر انقلاب قرار گرفت.