خرید روسری انگليس و فشار رواني در پرونده تاجيک

سرويس امنيت داخلي انگلستان تلاش دارد با فشار رواني بر نصرالله تاجيک و خانواده وي، به ويژه دو فرزند نوجوان اين ديپلمات سابق ايران، وي را به نحوي راضي به همكاري با انگلستان و پذيرش برخي از اتهامات براي رهايي از استرداد به آمريكا کند تا از اين مساله به عنوان سوژه تبليغاتي استفاده كند.به گزارش خبرنگار «»، يكي از آگاهان پرونده تاجيک با بيان اين نکات اظهار داشت، هر چند احتمالا استرداد وي در نهايت انجام شود و اين امر بستگي به درايت جمهوري اسلامي دارد، اما استرداد فوري وي منفعتي براي انگلستان ندارد. وي ادامه داد، اما در صورت موفقيت فشار رواني وارده بر تاجيك كه بيماري قلبي و ريوي دارد و فرزندانش كه در وضعيت روحي بدي به سر مي‌برند، انگلستان بزرگترين برنده اين پرونده خواهد بود. بنا بر اين گزارش، تاجيك در اين مدت ضمن تكذيب تمام اتهامات وارده من جمله همكاري با حزب‌الله و رابط بين جمهوري اسلامي و حماس در اردن و خريد اسلحه و نظاير آن دائما بر صنعتي و قانوني بودن تلاش‌هايش تاكيد كرده است. مدتي قبل نيز در ديداري كه بين خاتمي و آدامز، سفير انگلستان در تهران رخ داد، آدامز به خاتمي گفته است كه اگر وي كمي با ما همكاري مي‌كرد، اكنون مقدمات آزادي وي و خانواده‌اش فراهم شده بود.در همين ارتباط، خبرنگاران «بي.بي.سي» تاکنون چندين بار با دفتر وكالت تاجيك تماس گرفته‌اند تا يك برنامه يك ساعته از وي ضبط كنند، اما به توصيه وكيل وي اين امر اتفاق نيفتاده است. در عين حال آدرس دقيق منزل وي توسط دادگستري به سادگي در اختيار مطبوعات قرار گرفته است تا مزاحمين و به ويژه ضد انقلاب و افراد هماهنگ در موقعيت‌هاي مختلف عرصه را بر وي تنگ كنند.تاجيك فعلا در بيمارستاني در لندن بستري است، گزارش تيم پزشكي ايراني و دكتر وي در دورهام وخامت قلب و ريه وي را تأييد مي‌كند، ولي هنوز پزشكان بيمارستان در اين زمينه ابراز نظر نكرده‌اند.به رغم وضعيت پزشكي وي و اتصال به دستگاه‌هاي خاص، پليس دورهام از باز كردن تجهيزات مانيتورينگ از پاي وي امتناع كرده است. تاجيک مدتي پيش در نامه‌اي به متكي، وزير خارجه به وي گوشزد كرده است كه فشار انگليس‌ها روي اين پرونده غير از طرف آمريكايي به منافع ديگري براي خود آنها نيز اشاره دارد.