خرید روسری بانك جهاني: رشد اقتصادي ايران امسال 5.5

بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش خود پيش‌بيني كرد كه رشد اقتصادي ايران در سال جاري به 5.5 درصد كاهش يابد.

به گزارش ايسنا، بانك جهاني در گزارش جديد خود موسوم به “دورنماها و تحولات اقتصادي” نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال گذشته را 7.6 درصد برآورد و پيش‌بيني كرد كه اين شاخص در سال جاري به 5.5 درصد كاهش مي‌ِ‌يابد.

بانك جهاني معتقد است كه تداوم روند نزولي رشد اقتصادي ايران طي سال‌هاي آتي نيز ادامه خواهد داشت، به طوري كه براي سال 2009 رشد اقتصادي پنج درصدي و براي سال 2010 رشد اقتصادي برابر با 4.5 درصد براي ايران پيش‌بيني كرده است.

اين در حالي است كه واحد اطلاعات اكونوميست در گزارشي در خصوص اقتصاد ايران نوشت كه به دليل افزايش بهاي نفت رشد اقتصادي ايران طي سال‌هاي آينده به رغم كاهش همچنان قوي خواهد بود.

اكونوميست در گزارش ماه مي 2008 خود عنوان كرد كه درآمدهاي نفتي خوب به دولت اجازه خواهد داد تا به توسعه سياست‌هاي مالي خود ادامه دهد كه اين امر به تداوم سطوح بالاي مصرف و سرمايه‌گذاري منجر خواهد شد. انتظار مي‌رود كه رشد اقتصادي ايران كه در سال گذشته 6.2 درصد بود طي سال جاري به 6.5 درصد برسد.

به نوشته اين واحد، طي سال 88 رشد اقتصادي ايران برابر با شش درصد خواهد بود و پيش‌بيني مي‌شود كه در سال 89 كاهش صادرات كاهش رشد توليد ناخالص داخلي واقعي به 5.6 درصد را در پي داشته باشد.

اكونوميست پيش‌بيني كرده است كه در سال 1390 نيز اقتصاد ايران شاهد رشد 5.6 درصدي باشد كه اين رشد طي سال پس از آن به 5.8 درصد افزايش خواهد يافت.