خرید روسری وعده تکراری: ارايه سرويس MMS تا مهرماه

معاون سازمان تنظيم مقررات از ارايه سرويس MMS(پيامک صوتي وتصويري)توسط اپراتورها تا مهر ماه خبر داد.

لطف الله سبوحي درگفت و گو با برنا بابيان اينکه هم اکنون مباحث قانوني ارايه خدمات MMS براي اپراتورها را در حال پيگيري هستيم گفت: خدمات اين سرويس را بدون هرگونه مشکلي به مشترکين ارايه مي دهيم.
معاون تنظيم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات با بيان اينکه آيين نامه MMS (پيامک صوتي وتصويري) هيچگونه ارتباطي به اپراتورها ندارد ادامه داد: اين آيين نامه به اپراتورها اعلام خواهد شد و آنها موظف هستند براي ارايه اين ارزش افزوده در چهارچوب قوانين ابلاغ شده فعاليت کنند.
معاون تنظيم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظيم مقررات همچنين از تغيير تعرفه اتصال متقابل اپراتورها با شبکه زير ساخت از دقيقه اي به صورت ماهيانه خبر داد.
وي در ادامه با اعلام طرح جديد براي استفاده اپراتورها از شبکه زير ساخت کشور گفت: هم اکنون اپراتورها براي استفاده از شبکه زيرساخت ميزان مکالمات که وارد و از شبکه خارج مي شود را دقيقه اي پرداخت مي کنند.
سبوحي ادامه داد:با توجه به اينکه شرکت زيرساخت خود مشترکي ندارد و صرفا فعاليت ترانزيتي انجام مي دهد، اين امر باعث بروز مشکلاتي مي شد.
وي گفت:با توجه به شرايط ياد شده پيشنهادي آماده شده است که براساس آن اپراتورها به ازاي هر لينک اي وان که به شبکه زيرساخت متصل مي شوند،مبلغ ثابتي را ماهانه پرداخت کنند تا شرکت زيرساخت ترافيک داخلي و خارجي را که به شبکه وارد مي شود را به مقصد برساند.
معاون تنظيم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خاطرنشان کرد:اپراتورها به ازاي ارتباطي که دارند و خدماتي که از شبکه زيرساخت دريافت مي کنند مبلغ ثابت ماهيانه پرداخت مي کنند.
وي با اعلام اينکه هم اکنون يکي از مسائل موجود در سازمان، تعرفه استفاده از شبکه زيرساخت است گفت:با توجه به اينکه شرکت زيرساخت انحصاري ودولتي است ،سازمان تنظيم مقررات تعرفه استفاده از شبکه اين سازمان را مشخص وبه اپراتورها اعلام مي کند که بر اساس آن تمام اپراتورها بايد به صورت يکنواخت تعرفه ياد شده را پرداخت کنند.
سبوحي تصريح کرد:ميزان تعرفه ياد شده براي دو اپراتور اول وسوم است و باتوجه به اينکه شرايط پراونه اپراتور دوم (ايرانسل) با دو اپراتور ياد شده در اين خصوص متفاوت است بايد با اين اپراتور به توافقاتي برسيم.
سبوحي با اشاره به ارايه مدارک اپراتور سوم براي برگزاري مزايده به سازمان ITU به عنوان مشاور گفت: آنها با بررسي مدارک ياد شده نظرات خود را با بهره گيري از شرايط اقتصاد کشورارايه کردند و در کميسيون سازمان تنظيم مقررات مطرح شد.

وي ادامه داد:هم اکنون مصوبه برگزاري مزايده اپراتور سوم در کميسيون سازمان تنظيم مقررات آماده شده و مراحل اصلاح وبازبيني آن در حال پيگيري است.