خرید روسری واکنش متفاوت اوباما و مک‏کین به خروج از عراق

در حاليكه كاخ سفيد با درخواست عراق براي تعيين جدول زماني خروج نيروهاي آمريكايي مخالف است، نامزدهاي پست رياست جمهوري آمريكا نيز نظر متفاوتي در اين رابطه دارند.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه «كامرسانت»، بغداد براي نخستين بار و به طور جدي از واشنگتن خواسته است تا جدول زماني خروج نيروهاي آمريكايي از عراق را ارائه دهد. نظر نامزدهاي پست رياست جمهوري آمريكا در رابطه با اين درخواست متناقض است.
اين در حالي است كه آمريكا به پيشنهاد دولت نوري المالكي در مورد مشخص شدن زمان دقيق خروج نيروهاي آمريكايي از اين كشور در توافقنامه امنيتي بين دو كشور پاسخ منفي داد.
مواضع دو طرف كاملا مخالف يكديگر است. بغداد روي اين حساب مي‌كند كه روند خروج نيروهاي آمريكايي تا سال 2011 به پايان برسد.
ولي واشنگتن بر اين عقيده است كه كاهش نيروهاي نظامي نمي تواند بر اساس توافقات روي كاغذ باشد و به روند اوضاع در عراق بستگي خواهد داشت. كاخ سفيد اعلام نمود كه در جريان مذاكرات مربوط به اين توافقنامه امنيتي هيچ بحث مشخصي در رابطه با خروج نيروها از عراق صورت نگرفته است.
در هر صورت ناظرين معتقدند كه اين اختلاف نظر دو طرف امضاي اين توافقنامه امنيتي را كه طرف آمريكايي روي به نتيجه رسيدن آن تا پايان ماه جولاي حساب كرده، به تاخير خواهد انداخت. بدين ترتيب مي توان چنين تصور كرد كه مذاكرات پيرامون وضعيت ادامه حضور نظاميان آمريكايي در عراق بطور قطعي به بن بست رسيده است.
برخي كارشناسان نيز بر اين مسئله تاكيد دارند كه طي سال گذشته وضعيت عراق بطور قابل ملاحظه اي با ثبات شده است و تحقق خروج نيروهاي آمريكايي از اين كشور تا سال 2012 را واقعي مي نمايد.
به نوشته اين روزنامه، در رابطه با درخواست اخير دولت عراق نامزدهاي پست رياست جمهوري آمريكا نظري كاملا متفاوت با يكديگر دارند. جان مك كين، نامزد جمهوري خواه معتقد است، خروج نيروها از عراق بايد براساس وضعيت واقعي در اين كشور صورت بگيرد. وي تاكيد كرده، «من هميشه گفته ام كه ما بايد با افتخار و پيروزي به خانه بازگرديم و نه به زور يك جدول زمان بندي تحميلي.»
ولي باراك اوباما، نامزد دموكرات و رقيب وي برعكس، موضعگيري بغداد را منطقي و صحيح مي داند. وي اظهارت مالكي را مطابق با نقطه نظر وي در خصوص لزوم خروج نيروهاي آمريكايي از عراق دانست.

همقطاران اوباما نيز مك كين را بخاطر فقدان برنامه‌اي براي پايان دادن به جنگ عراق مورد انتقاد شديد قرار داده‌اند.سوزان رايس، مشاور اوباما اظهار داشت، «خودداري لجوجانه مك كين از قبول واقعيات موجود در عراق نشان مي دهد كه او طرحي براي پايان دادن به جنگ عراق ندارد.»