خرید روسری به لحاظ کیفیت؛ بنز اول شد، پراید 141 آخر

در تازه‌ترین رده‌بندی سطح كیفی خودروهای تولید داخل بنز جای ماكسیما را گرفت و پراید 141 باز هم آخر شد. به گزارش شبکه خبر، در تازه‌ترین رده‌بندی سطح كیفی خودروهای تولید داخل، بنز280 E به عنوان بهترین محصول در صدر جدول قرار گرفت و پراید 141 پارس‌خودرو نیز بار دیگر به انتهای جدول رفت. در این رده‌بندی كه طبق آمار رسمی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به دست آمده و مختص خرداد امسال است، در مجموع 23 خودرو تولید یا مونتاژ داخل مورد ارزیابی كیفی قرار گرفته و در سه دسته خیلی خوب، خوب و حداقل قابل قبول تقسیم‌ شده‌اند. این در حالی است كه رده‌بندی سطح كیفی خودروهای تولیدی هر ماهه در نه معیار سیستم فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور،‌ترمز، تجهیزات الكتریكی، تزیینات داخلی و خارجی، صداهای غیرعادی، بدنه، نفوذ آب و رنگ انجام می‌گیرد و بر اساس مجموع نمرات منفی كه خودروها در هر كدام از معیارهای نام برده به دست می‌آورند، رتبه‌بندی می‌شوند به نحوی كه هر خودرویی كه نمره منفی آن بین صفر تا 120 باشد جزو دسته خیلی خوب به حساب آمده و خودروهای دارای نمره منفی 120 تا 200 نیز در دسته خوب‌ها قرار می‌گیرند، همچنین خودروهای جای گرفته در دسته قابل قبول‌ها باید نمره‌ای بین 200 تا 277 كسب كنند و آنهایی نیز كه نمره كیفی‌شان میان 277 تا 410 باشد جزو دسته‌ حداقل قابل قبول‌ها محسوب می‌شود. این در شرایطی است كه خودروهای دارای نمره منفی بالای 410، غیرقابل قبول به حساب آمده و اجازه عرضه به بازار را نخواهند داشت. نكته قابل توجه در رده‌بندی خردادماه، بالاتر بودن سطح كیفی خودرو چینی MVM از محصولاتی چون سمند و پژو پارس است كه این موضوع یا نشان از پیشرفت چینی‌ها دارد و یا از عقب ماندن خودروسازان داخلی در صنعت خودروسازی دنیا حكایت می‌كند! نكاتی درباره رتبه‌بندی اخیر طبق شاخص‌های در نظر گرفته شده برای رتبه‌بندی سطح كیفی خودروهای تولید یا مونتاژ داخل، هر خودرویی كه امتیاز منفی آن بیش از 410 شود جزو دسته غیرقابل قبول‌ها به حساب آمده و قابل عرضه به بازار نیست. این در شرایطی است كه پراید 141 پارس‌خودرو به عنوان بدترین خودرو امتیازی منفی حدود 342 را به دست آورده و با توجه به آن، حدود 70 امتیاز منفی تا رفتن به دسته غیرقابل قبول‌ها فاصله دارد. نكته دیگر در مورد رده‌بندی اخیر سطح كیفی خودروهای تولید یا مونتاژ داخل اینكه محصولاتی نظیر پژو 206 صندوق‌دار، پراید نسیم و پاژن GLV در این رده‌بندی، مورد ارزیابی كیفی قرار نگرفته‌اند و این در شرایطی است كه 206 صندوق‌دار معمولا در رده‌بندی‌های پیشین جزو دسته خیلی ‌خوب‌ها قرار داشت و پراید نسیم نیز دسته‌ای بهتر از حداقل قابل قبول‌ها نصیبش نمی‌شد. همچنین طی رتبه‌بندی اخیر، در برخی موارد، ارتباطی میان قیمت خودروها و جایگاه كیفی آنها به چشم نمی‌خورد به عنوان مثال ریو 14 میلیونی دارای سطح كیفی بهتری نسبت به هیوندای آوانته 26میلیونی بوده یا MVM هفت میلیونی جایگاه بالاتری را در جدول سطح كیفی نسبت به محصولاتی چون سمند، پژو 405 و حتی پژو پارس كه همگی قیمت‌های بالایی دارند به دست آورده است. اما طبق رده‌بندی سطح كیفی خودروها طی خرداد، 9 خودرو بنز 280E ، ماكسیما،‌ مزدا 3، سوزوكی گراندوتیارا، زانتیا، پژو 206، رونیز، ریو و هیوندای آوانته در دسته خیلی خوب‌ها جای گرفتند این در حالی است كه به جز مزدا 3، سایر اعضای این دسته در معیار فنربندی، تعلیق و فرمان هیچ امتیاز منفی نداشته‌اند اما در عوض تمامی آنها در معیار‌های بدنه، رنگ و تزئینات داخلی و خارجی حائز نمره منفی شده‌اند كه در این میان آوانته دارای بیشترین امتیاز منفی در قسمت بدنه است و بنز هم در این دسته و هم در بین كل خودروها، كمترین امتیاز منفی را در بدنه دارا است. این خودرو همچنین در معیار تزیینات داخلی و خارجی نیز دارای پایین‌ترین امتیاز منفی بین تمام خودروها است. نكته دیگر در مورد دسته خیلی خوب‌ها این كه ریو محصول كره‌ای و مونتاژی در سایپا به جز معیار فنربندی تعلیق و فرمان در باقی معیارها نمره منفی كسب كرده كه بیشترین آن به معیار تزیینات داخلی و خارجی مربوط می‌شود. همچنین این خودرو به همراه پژو 206 تنها اعضای دسته خیلی خوب‌ها هستند كه در معیار نفوذ آب و ترمز حایز نمره منفی شده‌اند. تندر-90 ایران‌خودرو بهترین در رنگ رتبه‌بندی دسته خوب‌ها طی گزارش اخیر سازمان گسترش در حالی است كه هیوندای ورنا همچون رده‌بندی‌های اخیر باز هم درصدر این دسته قرار دارد. ورنا كه در شركت خودروساز خصوصی كرمان خودرو به مونتاژ می‌رسد تنها در معیارهای تزیینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ امتیاز منفی به دست آورده است كه بیشترین آن به بخش تزیینات مربوط می‌شود. پس از این خودرو، فولكس گل دیگر محصول مونتاژی كرمان خودرو جای دارد كه علاوه بر معیارهای بدنه، رنگ و تزیینات در قسمت موتور نیز حائز امتیاز منفی شده كه بیشترین آن مربوط به معیار بدنه است. در رده‌های بعدی این دسته، تندر-90های پارس‌خودرو و ایران‌خودرو قرار دارند. این در حالی است كه تندر ایران‌خودرو در معیارهای تزیینات و رنگ و موتور امتیاز منفی كمتری را نسبت به تندر پارس‌خودرو به دست آورده و در سایر معیارها امتیاز منفی‌اش بیشتر شده است كه بر این اساس تندر پارس‌خودرو از لحاظ سطح كیفی، شرایط بهتری را نسبت به تندر ایران‌خودرو دارد و جالب آن كه تندر تولیدی در ایران‌خودرو به جز معیار صداهای غیرعادی در تمام معیارهای دیگر حائز نمره منفی شده است. در حالی كه تندر پارس‌خودرو تنها در چهار معیار موتور، تزیینات، بدنه و رنگ امتیاز منفی دارد. نكته دیگر این كه تندر ایران‌خودرو در معیار رنگ كمترین امتیاز منفی را میان كل خودروهای مورد ارزیابی قرار گرفته به دست آورده است. MVM بهتر از پژو پارس و 405 پژو پارس تولیدی ایران‌خودرو خراسان نیز در دسته خوب‌ها قرار دارد و به جز معیارهای ترمز و صداهای غیرعادی در سایر معیارها نمره منفی به دست آورده است كه بیشترین آن به بخش تزئینات مربوط می‌شود. پس از این خودرو، محصول چینی MVM جای گرفته و پس از آن نیز پژو پارس ایران‌خودرو قرار دارد كه به جز معیار صداهای غیرعادی و نفوذ آب در باقی معیارها حائز نمره منفی شده و بیشترین آن نیز به بخش بدنه مربوط است. پژو 405 تولیدی در سایت ایران‌خودرو خراسان و سایت مركزی این شركت نیز جزو دسته خوب‌ها به حساب می‌آیند كه البته پژو 405 تولیدی سایت خراسان در مجموع امتیاز منفی كمتری را نسبت به 405 تولیدی در مركز به دست آورده و از كیفیت بهتری برخوردار است. نكته دیگر اینكه پژو 405 ایران‌خودرو در معیار فنربندی، تعلیق و فرمان بیشترین امتیاز منفی را میان كل خودروها دارا است. سمند در مرز سقوط هر چند كه سمند برند ملی ایران‌خودرو با كسب امتیاز منفی 4/193 آخرین عضو دسته خوب‌ها به حساب می‌آید، اما تنها هفت امتیاز منفی تا سقوط به دسته قابل قبول ‌ها فاصله دارد. این درحالی است كه سمند به نوعی سوگلی محصولات بزرگ‌ترین خودروساز خاورمیانه محسوب شده و به سایر كشورها نیز صادر می‌شود و از همه مهم‌تر واژه خودرو ملی را یدك می‌كشد. این محصول در میان 23 خودرو رده‌بندی شده از لحاظ سطح كیفی، جایگاه نوزدهم را به خود اختصاص داده است. سمند در تمامی معیارها نمره منفی كسب كرده كه بیشترین آن در بخش تزیینات بوده و كمترین نیز به صداهای غیرعادی مربوط می‌شود. این در شرایطی است كه چندی پیش یكی از مسوولان ایران‌خودرو، سمند را بهترین خودرو كشور خوانده بود. خودرو قابل قبول نداریم! رده‌بندی سطح كیفی خودروها در خرداد به لحاظ آنكه هیچ كدام از محصولات مورد ارزیابی قرار گرفته امتیاز منفی میان 200 الی 277 كسب نكرده‌اند، فاقد دسته قابل قبول‌ها است كه البته سمند از دسته خوب‌ها و پژو روآ از دسته حداقل قابل قبول‌ها، به لحاظ نزدیكی امتیاز منفی‌شان به شاخص دسته قابل قبول‌ها، مستعد جای گرفتن در این دسته طی ماه‌های آینده هستند. پژو روآ بدترین در بدنه و ترمز دسته حداقل قابل قبول‌ها را باید به نوعی به بنام پراید سند زد چرا كه سه مدل از این خودرو با كسب امتیازهای منفی بین 277 تا 410 به عضویت آن درآمده‌اند. البته پرچم‌دار و صدرنشین این دسته پژو روآ محصول تقریبا بخت‌برگشته و ضررده ایران‌خودرو است كه امتیاز منفی حدود 290 را به دست آورده است. اعضای دسته حداقل قابل قبول‌ها در تمامی معیارها حائز نمره منفی شده و تقریبا در این زمینه ركورددار به حساب می‌آیند. به نحوی كه روآ در معیارهای بدنه و ترمز بیشترین امتیاز منفی را در میان كل خودروها تولید یا مونتاژ داخل به دست آورده و پراید 141 پارس‌خودرو نیز در معیارهای تجهیزات الكتریكی، تزئینات داخلی و خارجی، صداهای غیرعادی و همچنین نفوذ آب ركورددار كسب امتیاز منفی محسوب می‌شود. این در حالی است كه بیشترین نمره منفی مربوط به معیار رنگ را نیز یكی دیگر از اعضای دسته حداقل قابل قبول‌ها یعنی پراید صبا به نام خود ثبت كرده است.