خرید روسری مذاكرات توافقنامه‌عراق به بعداز بوش افتاد

يك روزنامه آمريكايي ديروز خبر داد كه آمريكا و عراق مذاكرات درباره دستيابي به يك توافق نامه امنيتي بلندمدت را تا پايان دوره رياست جمهوري بوش مسكوت گذاشته اند.

بر اساس اين گزارش دو كشور در نظر دارند در پي مخالفت هاي مكرر عراقي ها و پيچيدگي هاي توافق نامه امنيتي، درباره امضاي يك سند همكاري گفت وگو كنند. در همين حال، نيويورك تايمز نيز از كاهش نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق در ماه سپتامبر خبر داد.

سند به جاي توافق نامه
آمريكا و عراق مذاكرات درباره حصول توافق نامه اي جامع را كه حضور طولاني مدت آمريكا درعراق را تثبيت كند و پيش از پايان دوره كاري «جورج بوش» نهايي شود، معوق گذاشتند.به گزارش ايرنا، پايگاه اينترنتي روزنامه واشنگتن پست توضيح داد كه مقامات ارشد دولت آمريكا اين خبر را اعلام و تاكيد كردند كه پي گيري مذاكرات به دولت آينده آمريكا محول شده است.

واشنگتن پست در ادامه اين گزارش آورده است: دو طرف توافق كردند كه به جاي امضاي توافق نامه «وضعيت رسمي نيروها» كه قرار بود تا ٣١جولاي نهايي شود، از اين پس بر روي يك سند «پل» كار كنند.اين سند قائل به محدوديت زماني و دورنماست و به آمريكا اين اجازه را مي دهد كه فقط عمليات نظامي پايه اي را در عراق پياده كند، صرف نظر از مصوبه سازمان ملل كه پايان سال جاري را آخرين مهلت حضور نيروهاي آمريكايي در عراق تعيين كرده است.اين روزنامه آمريكايي تصريح مي كند: عدم توافق دولت عراق با شرايط پيشنهادي آمريكا از يك سو و پيچيده شدن مذاكرات از سوي ديگر ضربه كاري به طرح دولت بوش براي معماري شكل يافته نظامي و بنا نهادن پايه هاي حضور آمريكا در عراق براي ساليان متمادي است.

به نوشته واشنگتن پست، يك مقام آمريكايي- در اين خبر به نام و سمت وي اشاره نشده است- كه در جريان روند مذاكرات قرار دارد، گفته است: ما هم اكنون درباره تعيين تاريخ تحولات آتي نيروهاي آمريكايي در عراق صحبت مي كنيم. رهبران سياسي عراق اعلام مي كنند كه مي خواهند مطمئن شوند كه نيروهاي خارجي براي هميشه در عراق نخواهند ماند.برخلاف توافق نامه هاي مشابه وضعيت نيروها كه آمريكا با كشورهايي مانند كره جنوبي و ژاپن امضا كرده است و شمار فراواني از نيروهاي آمريكايي سال هاي متمادي در اين كشورها حضور خواهند داشت، سند پل كه هم اكنون آمريكا و عراق مشغول مذاكره پيرامون آن هستند، ظاهرا فقط مربوط به حضور آمريكا در عراق در سال٢٠٠٩ مي شود.

واشنگتن پست در ادامه مي نويسد: انتظار مي رود كه در اين سند، اصلي با عنوان «افق زماني» در نظر گرفته شود كه هدفي خاص را براي خروج نيروهاي آمريكايي از بغداد و ساير شهرها و تاسيسات نظير كاخ صدام حسين كه تبديل به سفارت آمريكا درعراق شده، دنبال مي كند. موضوع تعيين زمان تحولات ظاهرا مربوط به تاريخ دقيق آمادگي نيروهاي امنيتي عراق براي قبول تصدي مسئوليت هاي نيروهاي آمريكايي است. طرف عراقي با اصرار بر تعيين دقيق اين تاريخ ها در توافق نامه تاكيد دارد كه در غير اين صورت به آن رضايت نخواهد داد.برپايه اين گزارش، يك مقام آمريكايي با خودداري از ذكر نام خود تصريح كرده است: «نوري مالكي» نخست وزير عراق كه هفته گذشته خواستار خروج زمان بندي شده آمريكا از عراق شد، خواهان آن است كه در توافق نامه شرايط خروج آمريكايي ها از عراق تبيين شود نه تثبيت حضور آن ها.اين مقام آمريكايي افزود: اگر تا حدودي نظرات تند و تيز مالكي تامين شود، در آن صورت اين باور از اذهان زدوده مي شود كه وي مشغول مذاكره براي حضور طولاني مدت نظامي آمريكا در عراق است.يكي از مقامات آمريكايي نزديك به مذاكرات هم گفته است: مسئله مهمي كه لاينحل مانده، مصونيت قضايي نيروهاي آمريكايي و كاركنان وزارت دفاع اين كشور در عراق است.اما در زمينه هاي ديگر مانند تشكيل كميسيون هاي مشترك آمريكايي- عراقي براي نظارت بر كار سربازان جنگي آمريكا و عمليات بازداشت ميان دو طرف رضايت خاطر وجود دارد.

واشنگتن پست در پايان مي نويسد: دموكرات ها و برخي جمهوري خواهان به شدت به طرح وضعيت نيروها انتقاد دارند و مي گويند كه بوش بر آن است تا با اين طرح سياست هاي خود در عراق را به دولت آينده آمريكا نيز تحميل كند.