خرید روسری نخستين برکات رياست بهداد بر خبرگزاري دولت

با گذشت کمتر از دو ماه از سپردن مديريت خبرگزاري دولت به محمدجعفر بهداد، خبرنگار پارلماني سابق يکي از روزنامه‌ها، برکات زيادي شامل حال اين خبرگزاري شده و گفته مي‌شود اين نسيم رحمت همچنان در جريان است.

به گزارش خبرنگار «»، با ورود بهداد به ايرنا، در خبرگزاري جمهوري اسلامي تغييرات گسترده‌اي آغاز شده و تاکنون گروه گزارش و گروه علمي اين خبرگزاري منحل شده است.
ظاهرا قرار است شيفت شب اين خبرگزاري که باسابقه‌ترين رسانه ايران است و در رژيم سابق نيز با نام «خبرگزاري پارس» فعال بوده، تعطيل شود.

اخبار تأييدنشده‌اي نيز از تلاش‌هايي براي انحلال گروه بين‌الملل اين خبرگزاري وجود دارد که خوشبختانه ناکام مانده است.
با اين حال، اين مباحث زمينه‌ساز انتقاد شديد برخي نيروهاي قديمي ايرنا شده که عمر حرفه‌اي خود را در اين خبرگزاري گذرانده‌اند و سرمايه اصلي ايرنا به شمار مي‌روند و اکنون اختلافات شديدي با نيروهاي تازه‌وارد اين خبرگزاري پيدا کرده‌اند.

از سوي ديگر، بنا بر اخبار رسيده، پس از افشاگري «»، تلاش‌هاي مشکوک براي جدا کردن روزنامه «ايران» از دولت، با تأکيد مراجع مسئول فعلا متوقف شده است.