خرید روسری همايون شجريان: مي خواهم مستقل باشم

همايون شجريان صبح امروز در يک نشست خبري ضمن تشريح برنامه هاي کنسرت مرداد و شهريور ماه خود(31 مرداد ،1 ،3 و 4 شهريور) به همراه گروه دستان از تمايل و تلاش خود براي استقلال کامل کاري از پدر خبر داد.

به گزارش خبرنگار سرويس هنري برنا در اين نشست خبري که سعيد فرج پوري و حسين بهروزي نيا نيز حضور داشتند، همايون شجريان گفت : معمولا تا جايي که بتوانم سعي مي کنم تمام کارهاي مربوط به انتخاب شعر و قطعات را خودم انجام دهم و اين برايم اهميت ويژه اي دارد که از نظر کاري و هنري به استقلال برسم.

اين هنرمند در ادامه افزود : البته در مواردي که مشکلي پيش آمده از پدر کمک گرفته ام اما تا جايي که بتوانم سعي مي کنم از نظر کاري خودم حرکت کنم .اين در حالي است که مي دانم اگر به پدر تکيه کنم کارم پر بار تر خواهد بود . اما ارزش کارم را به اين مي دانم که تمام کارها را خودم انجام دهم حتي اگر مشکلاتي در آن وجود داشته باشد.

اين خواننده جوان همچنين گفت :منظور از استقلال کاري اين نيست که ديگر با پدر اجرا نداشته باشم . کما اينکه پس از کنسرت هاي دور اروپا ، کنسرت هايي را همراه با پدر در آمريکا اجرا کردم و احتمالا يکي دو هفته ديگر نيز براي اجراي چند کنسرت به سليمانيه عراق خواهيم رفت.
همايون شجريان در ابتداي اين نشست خبري که در خانه هنرمندان برگزار مي شد با اشاره به کنسرت تابستاني خود در تالار بزرگ کشور گفت : ما در اين کنسرت قطعات اجرا شده در يکي از کنسرت هاي اروپايي گروه دستان را اجرا خواهيم کرد . به احتمال فراوان چند روز قبل و يا بعد از اين کنسرت آلبوم مربوط به قطعات مربوط به اين اجرا را که پيش از اين ضبط شده منتشر خواهيم کرد.

وي همچنين ادامه داد : البته در اين کنسرت برخي از آواز ها و اشعار کمي تغيير خواهد کرد. اما قطعات ديگر که در شکل مشخص تري دارند و در اجراهاي اروپايي گروه ايراد هايشان مشخص و برطرف شده و احساس مي شود بيشتر جا افتاده اند به همان شکل اجرا خواهند شد.

همايون درباره پيگيري مسئله تکثير غير قانوني آثار موسيقايي نيز گفت : ما در يک دوره اي به همراه شرکت هاي بزرگ توليد کننده آثار موسيقايي و برخي هنرمندان، جلساتي را براي پيگيري اين موضوع تشکيل داديم و يک وکيل مشترک را استخدام کرديم . اما پس از گذشت مدتي اين وکيل گفت پيگيري اين مسئله از توان من خارج است و استعفا داد. اما ما به طور جسته و گريخته همچنان پيگير اين موضوع هستيم.

در پايان اين نشست همايون شجريان با اشاره به دليل تاکيد بر فروش اينترنتي بليط هاي کنسرت، تصريح کرد : ما قبل از گرفتن اين تصميم با برخي افراد در اين زمينه مشورت هايي انجام داديم و در نهايت به اين نتيجه رسيديم که باز هم فروش بليط ها به صورت اينترنتي براي راحت تر بودن مردم و کمتر شدن برخوردها بهترين راه است.