خرید روسری سرپرست وزارت كشور عازم پاكستان شد

سرپرست وزارت كشور صبح امروز در صدر هيئتي عازم پاكستان شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، سيد مهدي هاشمي در اين سفر در خصوص همكاري دو جانبه، ترتيبات امنيتي و ارتقاي روابط وزارتخانه هاي كشور ايران و پاكستان با مقامات پاكستاني ديدار و گفت وگو مي كند.