خرید روسری اعلام شهريه مدارس غيرانتفاعي تهران

مسئول ستاد ثبت‌نام سازمان آموزش و پرورش شهر تهران گفت: شهريه مدارس غيرانتفاعي شهر تهران به تفكيك هر مدرسه اعلام شد.

حسين ‌‌محمد‌اصغري مسئول ستاد ثبت‌نام سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در گفت‌وگو با فارس افزود: شهريه مدارس غيرانتفاعي توسط موسس مدرسه پيشنهاد شده و به تأييد كميسيون تعيين شهريه سال تحصيلي 88-87 مدارس غيرانتفاعي مناطق 19 گانه آموزش و پرورش رسيده است.

وي با بيان اين‌كه شهريه تمام مدارس غير انتفاعي شهر تهران روي سايت آموزش و پرورش شهرتهران به نشاني www.tehranedu.ir قرار دارد، اظهار داشت: نام مدرسه، موسس، مدير، تعداد دانش‌آموزان، شهريه ثابت، هزينه فوق برنامه در طول سال، هزينه فوق برنامه در تابستان، آدرس و شماره تلفن هر مدرسه در سايت آموزش و پرورش شهر تهران آمده است.