خرید روسری قطعي برق در نشست هيأت تجاري ايران و اسلواکي

هرچند قطعي برق، باعث خاموشي چراغ‌هاي نشست بخش خصوصي ايران و اسلواکي شد، اما رئيس اتاق تهران گفت: خاموشي سالن مهم نيست، چراغ‌هاي رابطه اقتصادي ايران و اسلواکي تازه روشن شده است و بدين گونه بود که نمايندگان بخش خصوصي دو کشور در سالني گرم و دم کرده، پس از هشت ساعت مذاکره و رايزني، تصميم گرفتند چراغ‌هاي رابطه را روشن کنند.

به گزارش سايت خبري اتاق تهران، کشور کرواسي که با پذيرفتن قواعد اقتصاد آزاد، رشد اقتصادي بالايي را تجربه مي‌کند، درصدد شکستن مرزهاي تجاري است و همين گواه خوبي بود از دلايل حضور هيأتي متشکل از صاحبان صنايع اين کشور در ايران.
شايد بيراه نگفت رئيس هيأت اسلواکي، هنگامي که برق سالن اجتماعات اتاق تهران قطع شد که چراغ‌هاي دولتي در ايران روبه خاموشي است، به اين دليل که بخش خصوصي چراغ‌هايش را روشن کرده است.

در نشست ديروز چه گذشت؟
نخستين نشست نمايندگان بخش خصوصي ايران و اسلواکي با گزارش مقدماتي مهدي فاخري، مدير امور بين‌الملل اتاق تهران درباره شرايط اقتصادي دو کشور ايران و اسلواکي آغاز شد.
مهدي فاخري که استاد دانشکده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه است، در آغاز اظهاراتش گفت: از آن جا كه کشور اسلواكي، يكي از 27 عضو اتحاديه اروپاست و ايران هم در منطقه استراتژيك آسياي ميانه و خاورميانه است، تهران و براتيسلاوا مي‌توانند دروازه ورود به بازارهايي با جمعيت پانصد ميليون نفر باشند.
وي افزود: نکته مهمتر اين که هر دو کشور همسايه‌هاي بسياري دارند.

با توجه به تعداد همسايه‌هاي كشور اسلواكي با پنج همسايه و ايران با پانزده همسايه، امكان دسترسي به بازارهاي ثالث دو كشور افزايش پيدا مي‌كند.
وي با اشاره به پتانسيل‌هاي سرمايه‌گذاري بين دو كشور گفت: هر دو كشور در زمينه‌هاي كشاورزي، انرژي، صنايع خودرو و توريسم مي‌توانند همكاري و سرمايه‌گذاري مشترك داشته باشند.

مدير امور بين‌الملل اتاق تهران با بيان اين‌كه اسلواكي، بيشترين رابطه تجاري را با اتحاديه اروپا دارد گفت: ايران تا سه سال پيش، به صورت سنتي، يكي از شركاي تجاري اروپا بود، ولي با تحريم‌هاي به وجود آمده، باعث شد تا تنوع شركاي تجاري ما بيشتر شود، به گونه‌اي كه هم‌اكنون امارات جاي آنها را به عنوان نخستين شريك تجاري ما گرفته است و چين و مالزي توانسته‌اند جاي آلمان و فرانسه را در سرمايه‌گذاري خارجي در كشور ما بگيرند.
مهدي فاخري، اما يكي از موانع گسترش روابط اقتصادي بين دو كشور را با توجه به عضويت اسلواكي در wto، موانع غيرتعرفه‌اي دانست.

روز پرکار آقاي رئيس
اظهارات مدير امور بين‌الملل اتاق تهران رو به پايان بود که يحيي آل اسحاق از همايش «حمل‌ونقل، ترانزيت و امور گمرکي» سر رسيد. او سخنش را با سخنراني در همايشي آغاز کرده بود که اتاق تهران برگزار کننده اصلي‌ آن به شمار مي‌رفت.
هرچند رئيس اتاق تهران در بخش‌هاي قابل توجهي از سخنراني، صبحش به انتقاد از مشکلات و چالش‌هاي حمل و نقل پرداخته بود، اما هنگامي که رو در روي بخش خصوصي اسلواکي قرار گرفت، به تمجيد از اقتصاد ايران پرداخت.

آل اسحاق از اصل 44 گفت و شرايطي که اقتصاد ايران را در آستانه گذار از اقتصاد دولتي قرار داده است و ادامه داد: تا چند سال ديگر، تنها بقايايي از اقتصاد دولتي در ايران خواهيد ديد.
وزير اسبق بازرگاني، هيأت اسلواکي را خوش آمد گفت و عذر خواست از اين که مجبور بوده است در گوشه ديگري از شهر، سخنران جمعيت زيادي از فعالان بخش حمل و نقل باشد و با تأخير به نشست امروز برسد.

البته رئيس اتاق تهران توضيح داد که مجري و گرداننده اصلي همايش، اتاق تهران بوده است و البته اين نکته را به گونه‌اي مطرح کرد که اتاق تهران به اندازه‌اي بزرگ شده است که بتواند دو همايش در يک روز و در دو گوشه از شهر برگزار کند.
سخنان رئيس اتاق تهران با اين جمله آغاز شد که ايراني‌ها به مهمان نوازي شهره‌اند و اميدواريم شما ـ هيأت اسلواکي ـ هم مبلغ اين ويژگي باشيد.

يحيي آل اسحاق با اين حال نتوانست نارحتي‌اش را از کم فروغي رابطه ايران و اسلواکي پنهان کند؛ بنابراين گفت: رابطه ايران و اسلواكي به مراتب كمتر از آن چيزي است كه بايد باشد، ولي شرايط و اقتضائات ايجاب مي‌كند تا اين روابط بيش از پيش رشد كند.

وي افزود: از آنجا كه اسلواكي در سمت جهت‌گيري به اقتصاد آزاد است، ايران مي‌تواند از تجربيات اين كشور با توجه به پتانسيل‌هاي بالقوه و بالفعل استفاده كند. آل اسحاق گفت: هم‌اكنون ايران اسير قواعد اقتصاد دولتي است، ولي سياست دولت بر آن است تا به سمت اقتصاد آزاد و خصوصي‌سازي پيش رويم و تعامل دولت و بخش خصوصي در حال ايجاد فضاي مناسبي براي فرآيند خصوصي‌سازي است كه سرمايه‌گذاران اسلواكي مي‌توانند از اين فضا و فرصت استفاده كنند.

رئيس اتاق تهران در گوشه‌اي از اظهاراتش بدون اين که بحث را زياد باز کند، به طرح فراموش شده‌اي اشاره کرد که پيش از اين نيز مطرح شده بود. وي گفت: با توجه به توافقي كه با رئيس اتاق ايران داشته‌ايم، قرار است اتاق تهران با اتاق‌هاي بازرگاني پايتخت‌هاي كشورهاي دنيا، به ويژه اروپا تعامل و همكاري مشترك تجاري و اقتصادي داشته باشد. شايد اشاره رئيس اتاق تهران به گشايش دفتر در سه پايتخت اروپايي بود و شايد قصد داشت به اين نکته اشاره کند که در تقسيم کار ميان اتاق‌هاي ايران و تهران، گسترش روابط بين‌الملل بخش خصوصي، به اتاق تهران سپرده شده است.

با اين حال، يحيي آل اسحاق گفت: اتاق تهران با ايجاد بسترها و زيرساخت‌هاي مناسب براي فعاليت‌هاي بازرگاني يك اتاق عملياتي و اجرايي است و اميدواريم كه بستن توافق‌نامه‌ها به مرحله اجرا و عملياتي درآيد.

وي افزود: ما مي‌توانيم در زمينه‌هاي صنايع غذايي، صنايع فلزي، قطعات خودرو و جهانگردي همكاري مشترك و مناسبي داشته باشيم. وي با اشاره به اينكه صد در صد بانك‌هاي اسلواكي خصوصي هستند، گفت: مي‌توانيم از تجربه اسلواكي در بخش ادغام بانك‌ها و جراحي‌هاي مالي و اقتصادي استفاده كنيم و ادامه داد: درآمد سرانه بالاي بيست هزار يورو، ميزان رشد ناخالص داخلي تا 10 درصد، كاهش تورم از 12 درصد به 3 درصد و كاهش قابل توجه نرخ بيكاري در کشور اسلواکي، مي‌تواند الگوي قابل توجهي براي مديريت اقتصادي ايران باشد.

و با اين اشاره يحيي آل اسحاق درباره مديريت مناسب اقتصادي که منجر به کاهش تورم و رشد سرمايه گذاري مي‌شود، سخنان رئيس بزرگترين اتاق بازرگاني خاورميانه به پايان رسيد، اما کسي نفهميد اظهارات رئيس اتاق تهران تعريف از مهمان است يا انتقاد به خودي!

تعارف‌هاي مهمان
پس از خوش آمد گويي ميزبان، نوبت به تعارف‌هاي مهمان رسيد. در اين ميان، رئيس اتاق بازرگاني شهر تاريخي براتيسلاوا به تمجيد از سخنان رئيس اتاق تهران پرداخت و گفت: آنچه براي من مهم و دلخوش کننده بود، سخنان آقاي رئيس در مورد آينده روابط اقتصاد ي دو کشور ايران و اسلواکي بود.
وي که نشان مي‌داد از اظهارات رئيس اتاق تهران خرسند است، گفت: اگر تجربه کشور اسلواکي را در گذار از اقتصاد دولتي موفق مي‌دانيد، حاضريم در خصوصي‌سازي مشاور شما باشيم.

«ايگور يوناس» که يکي از مديران شناخته شده بخش خصوصي کشور اسلواکي است، با اين حال اعتراف کرد: فرآيند خصوصي‌سازي در براتسيلاوا نظام‌مند نبود، اما با تمام دشواري‌هايي که ما تجربه کرديم، مي‌توانيم ادعا کنيم که مي‌توانيم مشاوران خوبي براي شما در گذار از اقتصاد دولتي باشيم.

وي افزود: به دليل پيشينه و انضباطي كه در پيشينه و فرهنگ مردمان اسلواكي هست، ما موفق شديم اصلاحات اقتصادي را به سرعت بپذيريم، به گونه‌اي كه رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) به 6/10 درصد رسيد و توانستيم سرمايه‌هاي خارجي زيادي جذب كنيم.
وي با اشاره به اين كه کشور اسلواکي تا پايان سال آينده يك ميليون خودرو توليد مي‌كند، گفت: با 5/5 ميليون نفر جمعيت، اسلواكي بزرگترين توليد‌كننده خودرو نسبت به سرانه جمعيت در جهان است.

وي افزود: يكي از دلايل اصلي كاهش نرخ بيكاري از 20 درصد به 6 درصد، افزايش سرمايه‌گذاري خارجي است، چرا كه به خاطر پايين بودن هزينه‌ها و ارزان بودن نيروي كار سرمايه‌گذاران خارجي ترجيح مي‌دهند به جاي سرمايه‌گذاري در اتريش كه از همسايگان نزديك ما و به عنوان مثلث طلايي ما با مجارستان است، از براتسيلاوا براي سرمايه‌گذاري استفاده كنند.

يوناس گفت: ما از سال 1970 همكاري تجاري و اقتصادي با ايران داشته‌ايم و اميدوارم با برگزاري جلسات دوجانبه بتوانيم اطلاعات لازم را درباره مسايل اقتصادي و تجاري انتقال دهيم.
وي با اشاره به اين‌كه در شرايط گذار از اقتصاد دولتي، آزادسازي و خصوصي‌سازي دو فرايند مشكل اما مهم و تأثيرگذار هستند، گفت: ما با تکيه بر قواعد اقتصاد آزاد از اقتصاد دولتي به سلامت گذر کرديم و اميدواريم ايران نيز با تکيه بر قواعد اقتصاد رقابتي، به بزرگترين اقتصاد خاورميانه تبديل شود.

تشريح توانمندي‌هاي اقتصاد اسلواکي
پس از اظهارات رئيس اتاق براتيسلاوا در مورد اقتصاد کشورش، ولاديسلاو اوروس، مسئول اقتصادي سفارت اسلوواكي در تهران، توانمندي‌ها، پتانسيل‌ها و صنايع مزيت‌دار اسلواكي را براي صاحبان صنايع ايران تشريح كرد.

وي گفت: هم‌اكنون اسلواكي در ساخت نيروگاه، خودروسازي، انواع تكنولوژي‌ها، توليد محصولات شيميايي، پوشش‌هاي چوبي و نيز ماشين آلات صنايع تبديلي از پتانسيل بالايي برخوردار بوده و آماده همكاري با ايران است.
مسئول اقتصادي سفارت اسلواكي در تهران با اشاره به مبادلات تجاري 25 ميليون دلار بين ايران و اسلواكي آن را ناچيز برشمرد، با اين حال از ايجاد شعبه 10 شركت ايراني در پايتخت اين كشور خبر داد.

وي در ادامه اطلاعاتي هم از وضعيت تجارت و اقتصاد و نيز شاخص‌هاي اقتصادي اسلواكي ارايه كرد و گفت: نرخ بيكاري در اسلواكي در حال حاضر 8 درصد بوده و تورم آن در سال 2007 به 2.5 درصد رسيده است و مهمترين مؤسسات بين‌المللي دنيا اين كشور را در بين كشورهايي قرار داده است كه از محيط اقتصادي مطلوبي برخوردارند.

ولاديسلاو اوروس با اشاره به عضويت كشورش در اتحاديه اروپا عنوان كرد: هم‌اكنون قوانين و مقررات اقتصادي اسلوواكي مطابق با قوانين اتحاديه اروپاست و 68 درصد از واردات اسلواكي كه عمدتاً شامل مواد اوليه است از كشورهاي اتحاديه اروپا انجام مي‌شود و 78 درصد صادرات آن نيز به همين كشورهاست که از نظر او اسلواكي براي قرار داشتن در قلب اروپا، موقعيت استراتژيكي براي ايران به شمار مي‌رود.

پس از آن، تريبون به «جوراج مارتين»، مدير اتاق بازرگاني براتيسلاو، همتاي محمد مهدي راسخ در اتاق تهران رسيد تا در سخناني کوتاه، به تشريح وضعيت اقتصادي مقايسه شاخص‌هاي اقتصادي با ديگر كشورها و نيز معرفي صنايع فعال در منطقه براتيسلاوا بپردازد.
وي گفت: هم‌اكنون صنايع پتروشيمي، صنايع آلومينيوم، تجهيزات پزشكي، خودروسازي، غذايي و ساختمان سازي و غيره در اين منطقه فعالند.

به گفته او در سال 2006 بيش از هجده ميليارد دلار در اين منطقه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي انجام شده است. وي عنوان كرد كه بيشتر اعضاي اين اتاق بازرگاني را شركت‌هاي SME (بنگاه‌هاي كوچك و متوسط) تشكيل داده و ارتباط اين اتاق با شهرداري‌ براتيسلاوا بسيار نزديك است. مدير اتاق بازرگاني براتيسلاوا همچنين آلمان و جمهوري چك را از عمده‌ترين شركاي تجاري براتيسلاوا برشمرد و نسبت به گسترش همكاري‌هاي اقتصادي فيمابين بازرگانان ايراني و اسلواكي و نيز شركاي اروپايي اسلواكي تأكيد كرد.

معرفي حاضران
پس از سخنراني‌هاي مرسوم مديران اتاق‌هاي بازرگاني تهران وبراتيسلاوا، نوبت به معرفي و تبادل بيزينس کارت رسيد تا صاحبان صنايع دو کشور، به معرفي و عرضه اطلاعات يکديگر بپردازند و پس از آن، در حالي که برق دولتي در سالن اجتماعات بخش خصوصي قطع شده بود، حاضران به صرف ناهار دعوت شدند.

امضاي تفاهم‌نامه در شش بند
در پايان نشست چند ساعته نمايندگان بخش خصوصي ايران و اسلواکي، توافقنامه همکاري ميان رؤساي اتاق‌هاي دو کشور به امضا رسيد.
* بنا بر اين توافقنامه، طرفين نسبت به تبادل اطلاعات در مورد سازمان‌هاي وابسته به خود و انتشار اين اطلاعات در ميان اعضا به منظور کمک به گسترش روابط تجاري و سرمايه‌گذاري توافق کردند.
طرفين نسبت به تأمين مشاوره، اطلاعات و تماس‌هاي تجاري لازم در ارتباط با سفرهاي تجاري اعضا به کشور يکديگر توافق کردند.

* طرفين در تبادل اطلاعات تجاري و بازرگاني در خصوص بهره‌برداري از فرصت‌هاي تجاري موجود در دو کشور در راستاي منافع اعضاي خود توافق کردند.

* طرفين درباره ارتباط و تماس با دولت‌هاي خود به منظور توسعه ارتباطات تجاري و بازرگاني بين دو کشور تأکيد و توافق کردند.

* طرفين در مورد تبادل اطلاعات و انتشارات مربوط به توسعه اقتصادي و بازار در دو کشور براي آگاهي اعضاي خود توافق کردند.

* طرفين نسبت به تشويق اعضا خود در حل اختلافات ناشي از معاملات تجاري به طور دوستانه از طريق اتاق‌هاي بازرگاني دو کشور توافق کردند.

اين تفاهم‌نامه در دو نسخه و به زبان انگليسي تنظيم شد و به امضاي رؤساي دو اتاق ـ يحيي آل اسحاق، رئيس اتاق تهران و ايگور يوناس، رئيس اتاق براتيسلاوا ـ رسيد.