خرید روسری تغییر در محاسبه حقوق بازنشستگی

معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي از تهيه لايحه‌اي براي حذف محاسبه حقوق بازنشستگي بر اساس 2 سال آخر كار خبر داد.

به گزارش فارس، فرخ ملكوند اظهار داشت: لايحه‌اي را براي تغيير در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي تهيه كرده‌ايم كه در حال حاضر در وزارت رفاه است.

وي در ادامه گفت: در اين لايحه بر سيستم امتيازبندي براي محاسبه حقوق بازنشستگان تأكيد شده است و ديگر حقوق بازنشستگي بر اساس حوق 2 سال آخر فعاليت فرد بيمه‌شده محاسبه نمي‌شود.

معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي با بيان اينكه تصويب اين لايحه به نفع بيمه‌شدگان است، گفت: بيمه‌شدگاني كه در طي دوره بيمه‌پردازي خود دستمزد واقعي خود را اعلام مي‌كنند و بر اساس آن حق بيمه مي‌پردازند از درصد بالاتري براي دريافت حقوق بازنشستگي بهره‌مند مي‌شوند.

ملكوند افزود: در سيستم امتيازبندي براي دوران مشاركت بيمه شده در پرداخت حق بيمه امتياز مطلقي در نظر گرفته مي‌شود كه اين امتياز در واقع بر اين اساس است كه فرد در طول دوره كار خود، چند برابر حداقل دستمزد، حق بيمه پرداخته است، اين عدد چند برابر كه مي‌تواند 2، 3، 4و…باشد عدد امتياز فرد براي بازنشستگي است.

وي ادامه داد: امتياز كسب شده توسط فرد بيمه‌شده همواره تا آخر عمر فرد، عدد ثابتي خواهد بود و در طول زمان در گرو تورم نخواهد بود.

معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي گفت: به طور مثال اگر فردي 600 هزار تومان حقوق دريافت مي‌كند و بر اساس آن حق بيمه مي‌پردازد در واقع حدود 3 برابر حداقل حقوق، حق بيمه مي‌پردازد پس امتياز 3 را كسب مي‌كند و در تمام سال‌هاي دوره بازنشستگي نيز 3 برابر حداقل حقوق، مستمري دريافت خواهد كرد.

ملكوند درباره افرادي كه در طول دوره‌هاي فعاليت خود گاهي 2 برابر يا گاهي 3 برابر حداقل حقوق، حقوق دريافت كرده‌اند و در طي سال‌ها رقم چند برابر آن‌ها متغير بوده است، گفت: براي اين افراد ميانگين اين اعداد محاسبه مي‌شود يعني اگر بيمه شده‌اي طي سال‌هايي 2 برابر حداقل حقوق و در سال‌هايي 4 برابر حداقل حقوق، حقوق دريافت كرده است امتياز وي براي بازنشستگي به طور ميانگين 3 مي‌شود و براي بازنشستگي هر سال 3 برابر حداقل حقوق آن سال، مستمري دريافت مي‌كند.

وي از مزاياي اين طرح را واقعي شدن دستمزدها عنوان كرد و گفت: از سوي ديگر بازنشستگان نيز هر سال مي‌دانند كه چه ميزان افزايش حقوق خواهند داشت و تا اواسط سال منتظر ابلاغ ميزان افزايش‌هاي حقوق خود نخواهند بود.