خرید روسری اخراج هيأت تحريريه يك نشريه دانشجويي

سه عضو هيأت تحريريه يك نشريه دانشجويي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد اخراج شدند.

به گزارش خبرنگار «»، يكي از اعضاي هيأت تحريريه نشريه «نوبهار» مدعي شد: صاحب امتياز و مديرمسئول و سردبير نشريه دانشجويي «نوبهار»، بدون هيچگونه بررسي و اجماعي در کميته نظارت بر نشريات و حتي کميته انضباطي و به رغم مخالفت‌هاي اساتيد و دانشجويان، به دستور شفاهي مهندس مصطفي بهمنيار، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد، به مدت نامشخصي از تحصيل محروم شدند و از ورود آنها به جلسه امتحانات ترم گذشته جلوگيري شد. هم‌اكنون نيز فايل انتخاب واحد ترم تابستان اين دانشجويان از سوي دانشگاه بسته است.

گفتني است، ميانجيگري مسئولان استان، امام جمعه و نماينده شهر نيز براي حل و فصل اين موضوع و بازگشت اين دانشجويان به تحصيل به نتيجه نرسيده است.

نشريه دانشجويي «نوبهار»، فعاليت خود را به صورت مستقل با رويکرد نقد و مطالبه‌گري از آبان ماه 1385 آغاز کرده و در کمتر از يک سال و تنها با اتكا بر كمك‌هاي دانشجويان، به يکي از پرتيراژترين نشريات دانشگاه آزاد تبديل شد.

به گفته وي، اتهام اين دانشجويان هنوز مشخص نشده و در اين‌باره هيچ‌گونه حکم کتبي و ابلاغ رسمي از سوي دانشگاه صادر نشده است.