خرید روسری اصلاحات دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌ كنكور

اصلاحات دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و كد رشته محلهاي جديد كنكور در سايت سازمان سنجش منتشر شد.

به گزارش ايسنا، اصلاحات دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) و كد رشته محل‌هاي جديد علاوه بر كد رشته محلهاي دفترچه شماره 2، در پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org و همچنين نشريه پيك سنجش روز دوشنبه 7 مرداد در دسترس داوطلبان قرار گرفته است.

لذا ضروري است، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در اين آزمون اصلاحات مذكور را مطالعه و سپس نسبت به انتخاب رشته خود اقدام كنند.