خرید روسری انتقاد عسگراولادي از آمارصوري صادرات غيرنفتي

رئيس کنفدراسيون صادرات ایران با تصریح اینکه در حال حاضر بسياري از محصولات پتروشيمي که به طور مستقيم از سوی شرکت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت صادر مي‌شود، نبايد در آمار صادرات غيرنفتي لحاظ شود، گفت: در این صورت آمار صادرات غیرنفتی کاهش خواهد یافت. به گزارش «اقتصاد پنهان»، اسدالله عسگر اولادی افزود: گمرک براي ارايه آمار بالاي صادرات غير نفتي همواره محصولات پتروشيمي را جزو صادرات غيرنفتي محسوب مي کند.وی ادامه داد: اين در حالي است که چهار فصل در تعرفه گمرکي وجود دارد که مربوط به صادرات محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي است که مي‌توان محصولات پتروشيمي را که مستقيماً از نفت استحصال مي‌شود را از رده صادرات غير نفتي خارج کرد. عسگراولادي با اشاره به نظر مرکز پژوهش‌هاي مجلس مبني بر جداسازي ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي از صادرات غيرنفتي به برنا اعلام کرد: بسياري از محصولات پتروشيمي که از مواد اوليه گاز و نفت استخراج مي شود، نفتي است. وي اظهارداشت: هم اکنون محصولات پتروشيمي در عسلويه از سوی کارخانجات مختلف بخش خصوصي توليد و صادر مي شود که به طور مستقيم از نفت و گاز استحصال نمي شود. عسگراولادي با بيان اينکه محصولات توليدشده از سوی بخش خصوصي به دليل فرآوري مي تواند شامل محصولات غيرنفتي باشند، اظهارداشت: اين محصولات با انجام اقدامات مختلف بر روي مواد اوليه گاز و نفت توليد مي شود که مورد نياز بسياري از مشتريان در بازارهاي هدف است؛ در حالي که محصولات پتروشيمي شرکتهاي زيرمجموعه وزارت نفت از مواد اوليه همچون گاز و نفت استخراج مي شود که کاملا نفتي است. عسگر اولادي صادرات محصولات نفتي را نيازمند تغييراتي فراوان دانست و گفت: بسياري از محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي بدون اقدام خاصي از نفت و گاز استخراج شده و جزو محصولات غيرنفتي به شمار مي‌رود. عسگر اولادي با بيان اينکه در 2ماهه سال 87 ميزان صادرات غير نفتي به دليل محصولات پتروشيمي با رشد 21 درصدي روبه‌رو شده است، گفت: در صورت حذف محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي، صادرات غير نفتي کاهش خواهد يافت.