خرید روسری سيا: در عراق پيروز شديم

ارگان سازمان سيا بر پايه نظر تحليلگران مدعي شد: ارتش آمريکا بر خلاف دو سال گذشته که تصور مي‌شد در عراق به سوي شکست پيش مي‌رود اکنون در حال برنده شدن در جنگ اين کشور است.

به گفته تحليلگران آمريکايي، ممکن است درگيري‌هاي محدود و انفجارهاي دوره‌اي تروريست‌ها در عراق براي سالها ادامه داشته باشد، ولي اکنون هم دولت عراق و هم ارتش آمريکا قادرند تا توجه خود را از جنگ به سمت استقرار کامل صلح شکننده در اين کشور معطوف کنند.
اين اميدواري وضعيت تازه‌اي را نشان مي‌دهد که تا يک سال پيش غير قابل تصور به نظر مي‌رسيد.

تحليلگران معتقدند: به رغم برخي خشونت‌هاي پراکنده در عراق، اين کشور به نقطه‌اي رسيده است که شورشيان، که زماني کنترل اغلب شهرهاي عراق را در دست داشتند، براي مدتي طولاني است که نتوانسته‌اند خدشه‌اي به فعاليت دولت مرکزي عراق وارد نمايند.

بنا بر اين تحليل، اين وضعيت به معناي آن نيست که جنگ پايان يافته است يا اينکه نيروهايي آمريکايي ديگر در اين کشور نقشي ندارند. بلکه به نظر مي‌رسد نبرد نهايي بر خلاف آنچه که رييس جمهوري آمريکا خاتمه آن را سال‌ها پيش اعلام کرد، اکنون رو به پايان است.
مرحله جديد در عراق بر آموزش نيروهاي ارتش و پليس، محدود ساختن ورود سلاح از ايران، حمايت از ارتباط نزديک تر ميان دولت مرکزي با بخش‌هاي محلي، فشار براي ورود شورشيان به پروسه سياسي و کمک به بازسازي عراق متمرکز خواهد شد.

در اين ميان نقش نيروهاي القاعده در عراق نيز کمرنگ تر از گذشته شده است و آن چنان که ديويد پترائوس، فرمانده ارشد آمريکايي در عراق هفته پيش به خبرگزاري آسوشيتدپرس گفته است: نشانه‌هاي اوليه‌اي وجود دارد مبني بر اينکه رهبران ارشد عراق ممکن است تمرکز اصلي خود را از عراق به جنگ در افغانستان معطوف کنند.

رايان کروکر، سفير آمريکا در بغداد نيز مي‌گويد: شورشيان ديگر در موقعيتي نيستند که بخواهند تهديدي براي آينده عراق باشند. وي اظهار داشت: «خيلي روشن است که شورشيان اکنون در موقعيت سرنگوني دولت، يا حتي چالش با آن نيستند.»
بر پايه تحليل کارشناسان آمريکايي، در ميان گروه‌هاي شورشي شيعه، جيش المهدي وابسته به مقتدا صدر نيز قدرت سابق خود را در بغداد، بصره و شهرهاي عمده عراق از دست داده است.

خبرگزاري آسوشيتدپرس در گزارشي در همين زمينه مي‌گويد: به رغم نشانه‌هاي قابل توجه در باره ثبات در عراق، فرماندهان آمريکايي در خصوص اعلام پيروزي و يا تعهد نسبت به ادامه آرامش، محتاط هستند.

با وجود همه خوشبيني‌ها و اميدواري ها، عراق با کوهي از مشکلات روبه رو است: رقابت‌هاي فرقه اي، منازعه بر سر قدرت ميان گروه‌هاي شيعي و سني، تنش‌هاي ميان اعراب و کردها و فساد، که هر کدام از آنها مي‌تواند منشاء درگيري‌هاي تازه‌اي شود.

اما تحليلگران معتقدند، پويايي جامعه عراق باعث شده است که در ماه‌هاي اخير پيشرفت زيادي در زمينه صلح حاصل شود. کشتارهاي فرقه‌اي منظم اکنون در پايتخت پايان يافته است که دليل آن نيز به تدابير شديد امنيتي در عراق و کشيدن ديوار ميان بخش‌هاي قومي در بغداد است.

آمارها نشان مي‌دهد که خشونت نسبت به چهار سال گذشته به پايين ترين حد خود رسيده است. تلفات نيروهاي آمريکايي در ماه جاري ميلادي به چهار کشته رسيده است در حالي که در ژوئيه سال گذشته، تلفات ۶۶ نفر بود.
حملات گسترده شورشيان که در ژوئيه سال گذشته به طور ميانگين به ۱۶۰ مورد در روز مي‌رسيد در ماه جاري به ۱۲ مورد کاهش يافته است.

ژنرال علي هادي حسين الياسري، فرمانده گشتي‌هاي پليس در بغداد تغييرات مي‌گويد: «حتي نسبت به هشت ماه پيش، بغداد آن شهري نيست که امروز هست.»