خرید روسری سردرگمي در تعرفه پيام كوتاه ارزش افزوده مخابرات

شركت‌ها و سازمان‌هاي خدمات پيام كوتاه ارزش افزوده مخابرات، براي اطلاع‌رساني و ارتباط با مخاطبان به دليل تعيين نشدن تعرفه‌هاي پيام كوتاه از سوي مخابرات، در خريد اعتبار مشكل داشته و در سردرگمي هستند.

به گزارش خبرنگار «»، مركز گسترش انفورماتيك كه شركت ارايه‌دهنده از سوي مخابرات به شمار مي‌رود، در تماس با شركت‌هاي خصوصي ارايه‌كننده اين خدمات، قيمت جديد پيام كوتاه را به طور موقت بالاي 250 ريال (چيزي نزديك به دو برابر قيمت پيشين) به ازاي هر پيام كوتاه اعلام كرده كه در صورت اعتراض، علت آن را اعلام نشدن تعرفه جديد از سوي شركت مخابرات مي‌دانند.

قرار است پيام كوتاه فارسي و انگليسي قيمتي متفاوت داشته باشد كه اعلام نكردن اين تعرفه جديد به شركت‌هاي طرف قرارداد، مخابرات مشكلاتي را براي آنها و مشتريان اين خدمات ايجاد كرده است.

گفتني است، ارايه اين نوع خدمات از طرف مخابرات هم‌اكنون توسط سه شركت با پيش‌شماره‌هاي 2000، 1000 و 3000 ارايه مي‌شود.

در حالي كه اكنون شركت‌هاي خصوصي با سرمايه‌گذاري خود قادر به انجام و ارايه اين خدمات هستند، ورود مخابرات به آن، به نوعي تصدي‌گري است که در حال گسترش نيز هست و شركت‌هاي خصوصي در تنگنا قرار گرفته‌اند.